MŠ logopedická nabízí individuální přístup a kvalitní přípravu na vstup do základní školy

MŠ logopedická v ulici U školky v Ostravě Porubě se primárně zaměřuje na práci s dětmi s narušenou komunikační schopností. Dále jsou zde integrovány děti s kombinovanými vadami a poruchou autistického spektra. Zajišťuje všem dětem komplexní logopedickou péči ve spolupráci s klinickým logopedem. Snížený počet dětí ve třídě školce umožňuje individuální přístup a kvalitní přípravu na vstup do základní školy.

„Každoročně pořádáme školu v přírodě, pravidelné výlety ke koním i do přírody. Dle zájmu rodičů zajišťujeme další aktivity, jako třeba plavání či lyžování. Děti se mohou zapojit do kroužků, mezi něž patří dětská jóga, veselé pískání, zdravé sportování a tancování pro radost. Pořádáme také pravidelné akce s rodiči,“ říká ředitelka školky Karla Rupcová.

Škola je umístěna v klidné části městského obvodu Ostrava-Poruba, je obklopená zelení a má velmi dobrou dostupnost MHD. Velká školní zahrada je vybavena novými herními prvky a dvěma pískovišti. Mateřská škola má finskou saunu, kterou využívají všechny docházející děti jako ochranný preventivní prostředek celkového zdravotního stavu.

„Ve středu 20. března proběhne v mateřské škole Den otevřených dveří, kdy budou mít rodiče možnost nahlédnout do jednotlivých tříd. Zde uvidí nejen práci učitelek a asistentů pedagoga, ale také spokojené děti, které naši mateřskou školu navštěvují,“ zve ještě do školky Karla Rupcová. 

Příště: MŠ Lechowiczova, Ostrava