Ze stávajících 15 tramvajových linek v Ostravě zůstane 10, budou jezdit většinou častěji, ne tak přeplněné (či naopak prázdné), počítat bude třeba s přestupy. Na některých trasách Deník vytvořil modelové příklady s tím, jak by se cestovalo nyní a v budoucnu a pro přehled zvolil časy vždy ve špičku od 14 hodin.

SERIÁL DENÍKU: Díl 2. Jak se cestování MHD změní pro lidi z Poruby?

DO CENTRA

Rychlejší spojení s centrem města je jedním z nosných bodů myšlenky nového schématu, většina cestujících z Poruby by na tom tedy měla vydělat. Trasa Poruba-centrum v podstatě byla pilotním projektem, kdy linka 8 jezdí (ve výše zmíněný čas špičky) co čtyři minuty, v připravovaném modelu to bude ještě o minutu častěji.

Co se však změní víc, je cílová destinace linky 8. Nyní končí střídavě na Hlavním nádraží a smyčce Hlučínská, nově bude zajíždět na Hranečník (případně až zastávku Nová huť, jižní brána).

Horní ulice, Ostrava-Jih. Ilustrační foto.
PŘEHLEDNĚ: Jak se změní cestování MHD pro lidi z Ostravy-Jihu, co na to říkají?

Kdo tedy cestuje do centra města dál než na zastávku Karolina, bude si na poslední úsek jízdy přestoupit, což je avizovaná daň za větší četnost spojů. Odklonem na Hranečník do sebe linka 8 „absorbuje“ i martinovskou linku 4, ta bude totiž nově jezdit na Jih. Vydělají lidé jezdící do Mariánských Hor, tramvaj jim pojede pořád.

Hodnocení Deníku: V tomto případě, zjednodušeně řečeno, nejde o komplikaci. Někteří cestující zajíždějící dál do centra (či se z něj vracející) sice budou muset přestoupit, spoje však pojedou „neustále“. Výhodou už nyní aplikovaného modelu linky 8 připravené pro budoucí stav je (zejména při jízdě nanejvýš na Karolinu) konec čekání na spoj.

NA JIH

To, co platilo pro Jižany při cestě do Poruby, platí pochopitelně i opačně pro Porubany při cestě na Jih. A to jsou vesměs komplikace. Dosud z Poruby jezdí na Jih čtyři tramvajové linky (dvě z konečné smyčky Vřesinské – 7 a 17, dvě z Vozovny v Opavské ulici – 3 a X3).

Co říkáte na plánované změny MHD v městské části Poruba?
Hlasujte v anketě
pod článkem.

Prioritně se zaměřme na prvně zmíněné, obě totiž doznají klíčových změn. Linka 17 pro Porubu zcela končí, nově z ní bude linka 4 a z Dubiny bude jezdit jen do Martinova. Naopak linka 7 změní část trasy na druhém konci, nebude zajíždět do Výškovic, ale do Zábřehu (a v průběhu navíc „přibere“ zastávky z trasy linky 3). Pro někoho to může být nevýhoda, pro jiného výhoda.

Platí to, co pro Jih – kdo se bude chtít dostat po této spojnici nejrychleji, raději ať využije autobusové linky 48 a 78, zejména druhou zmíněnou obsluhující větší část Poruby. Obě nabízejí také spojení s odlehlým Globusem na smyčce Opavská.

Takto má vypadat nové schéma tramvajové dopravy v Ostravě.
V Ostravě vznikne tramvajové „metro“. Deník přináší odpovědi na zásadní otázky

Vytvořme ještě modelový příklad, kdy se cestující bude chtít dostat z Hlavní třídy na Dubinu. Nyní to zvládne za 31 minut přímou linkou 17 jezdící co dvacet minut, v budoucnu (při zachování čistě tramvajové trakce) s přestupem na Svinovských mostech za stejný čas, či s přestupem na autobus 78 (jezdící už dnes) o devět minut rychleji. Ze zmíněných dalších dvou porubských „vozovních“ linek 3 a X3 zůstane jedna. Nová linka 3 však na Dubinu bude vyjíždět nově rovněž z Martinova. Pro tamní obyvatele se situace zlepší, místo jedné přímé linky na Hranečník budou mít v Martinově dvě vedoucí na Jih (buďto přímo po Plzeňské ulici nebo přes Mariánské Hory a Vítkovice).

Hodnocení Deníku: Ve vztahu k Ostravě-Jihu se pro Porubu o zjednodušení cestování hromadnou dopravou příliš nedá hovořit. Spoje nebudou přeplněné, přibudou však přestupy (mnohdy víc než jeden) a nutnost kombinovat trakce (tramvaj + autobus). Tuto daň za páteřní linky pro Ostravu bude muset DPO lidem cestujícím mezi těmito dvěma městskými celky složitě vysvětlovat. Končí jakékoli přímé spojení Poruby s Dubinou i Výškovicemi.

ZA MĚSTO

Z Poruby lidé nejezdí jen „jedním“ směrem po ulicích 17. listopadu a dál po Opavské, část (povětšinou dojíždějících) jich využívá i spojení opačným směrem na Vřesinu, Krásné Pole, Dolní a Horní Lhotu.

Zatímco dnes tato linka 5 po projetí devíti zastávek za smyčkou Vřesinská pokračuje dál do „města“ a otáčí se až na Vozovně, v novém modelu bude linka končit právě na Vřesinské a dál budou cestující pokračovat „metro-linkou“ 8 (nebo 7 na Jih).

Pracovní verze připravovaného schématu tramvajové dopravy v Ostravě.
Ostrava řeší budoucnost tramvajové dopravy: méně linek, více spojů i přestupů

Ačkoli dopravní podnik avizuje na lince 5 interval 30 minut (dnes 12 až 26 minut ve špičku), modelový vyhledávač budoucího spojení na webu dopravce (dpo.cz/ostravskemetro) nabízí častější frekvenci.

Hodnocení Deníku: Linka využívaná povětšinou „přespolními“ z bezprostředního okolí Ostravy či jejích odlehlých částí je typickým příkladem chystaných změn. Zvýšení kapacity na páteřní síti se promítne na koncových bodech. Nejde však o nejdrastičtější změnu, cestující však budou muset akceptovat přestup navíc. Systém odpovídá poměrům například z terminálu Hranečník po někdejším zrušení autobusového spojení Karvinska s centrem města, kde lidé na terminálu z autobusů přestupují na tramvaj.

Pohled opozičního zastupitele Martina Drasticha (Ostravak):
Dopravní podnik Ostrava připravil novou koncepci tramvajové dopravy na základě svých dat. To je sice pěkné, ale to nestačí. Tato koncepce měla být představena dotčeným obvodům a případné připomínky zapracovány. Vypadá to, že je pozdě. Obyvatelé Poruby mají to štěstí, že se kolem nich nachází Fakultní nemocnice Ostrava, VŠB-TU Ostrava, multifunkční hala Sareza, krytý bazén a letní koupaliště. DPO nám sdělil, že přestup není sprosté slovo. Je to zajímavé, protože to byl hlavní argument pro výstavbu tramvajové tratě na 7. a 8. obvod. Cestující se pak dostanou z této lokality „bez přestupu“ do centra. Vypadá to, že DPO tramprojekt tímto ukončil.

Postoj radnice ÚMOb Ostrava-Poruba očima mluvčího Martina Otipky:
Dopravní podnik bude v následujících měsících se svými návrhy seznamovat odborníky i laiky. Bude tedy dostatek času, abychom se k nim vyjádřili. Zatím je to ale předčasné.

K TÉMATU
Avizované schéma tramvajové dopravy není definitivní, nyní s ním dále budou seznamovány jednotlivé městské části, zastupitelé, připomínkovat je může v kontaktním formuláři na webu DPO veřejnost. Nakonec však DPO rozhodne a případné změny uplatní na základě dat a pohledu odborníků. Změny by měly vstoupit v platnost při obvyklém zářijovém či prosincovém termínu změn jízdních řádů.