SLEZSKÁ HARTA

Největší údolní nádrž na Moravě a ve Slezsku a čtvrtá největší přehrada v celé ČR. Její objem 218,740 milionu kubických metrů přesahuje součet všech zbývajicích sedmi nádrží v české části Povodí Odry. Přehrada byla uvedena do provozu v roce 1999.

KRUŽBERK

Nádrž na řece Moravici u Kružberka je nejstarší přehradou na území severní Moravy a Slezska. Byla vybudována v letech 1948 až 1955. Přehradní těleso tvoří betonová zeď ve tvaru oblouku o kruhovém poloměru 450 metrů. Celkový objem nádrže je 35,525 milionu kubických metrů.

MORÁVKA

Leží na stejnojmenné řece, objemově je to nejmenší vodárenská nádrž v Povodí Odry. Má však dominantní podíl na zásobování pitnou vodou východní části ostravsko­ ­karvinské aglomerace (Havířov, Český Těšín a Třinec). Nádrž byla uvedena do trvalého provozu v roce 1969 a její zásobní objem činí 11,949 milionu kubických metrů.

ŠANCE

Tato přehrada byla vybudována na řece Ostravici, slouží k zásobování části ostravské aglomerace pitnou vodou a k povodňové ochraně okolí řeky Ostravice od profilu hráze až po Ostravu. Do provozu byla uvedena v roce 1974, celkový objem nádrže činí 57,160 milionu kubických metrů.

TĚRLICKO

Leží na řece Stonávce, která je levostranným přítokem Olše. Jejím hlavním účelem je zásobování průmyslových podniků Karvinska provozní vodou. V současnosti kryje nároky Třineckých železáren a báňských podniků na Karvinsku. Přehrada byla uvedena do provozu v roce 1967. Celkový objem nádrže je 27,392 milionu kubických metrů.

DALŠÍ PŘEHRADY:

BAŠKA

Nejmenší přehrada v Povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice. Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1958 až 1961. Zátopa přehrady se nachází v místě bývalého vytěženého hliníku cihelny. Celkový objem nádrže je 1,096 milionů kubických metrů.

OLEŠNÁ

Nádrž na okraji Frýdku­Místku byla vybudována počátkem šedesátých let minulého století. Původně bylo hlavním účelem jejího vybudování předpokládané rozšíření Vítkovických železáren. Záměr na výstavbu dvou vysokých pecí byl ale později odvolán, práce na stavbě přehrady ale byly dokončeny. Celkový objem nádrže činí 4,049 milionu kubických metrů.

ŽERMANICE

Druhá nejstarší přehrada v Povodí Odry byla vybudována v letech 1951 až 1956. Dnes jsou z ní zásobovány významné podniky v regionu, například ArcelorMittal Ostrava i Biocel Paskov. Nádrží byly zaplaveny obec Soběšovice a část Dolních Domaslavic. Celkový objem nádrže činí 25,015 milionu kubických metrů.