V přehradách je vody zatím dostatek, ale i u nich museli vodohospodáři ze společnosti Povodí Odry přikročit k některým úsporným opatřením. Například hladina Žermanické přehrady klesá každý den o 5 centimetrů. Horní přítok z řeky Lučiny a umělého přivaděče z přehrady Morávka je téměř suchý. Přehrada přitom musí zajistit nepřetržité zásobování průmyslových podniků a spodní hrází musí do řeky pouštět povinné množství vody, aby v ní přežily ryby. Pokud nebude v brzké době více pršet, začne se voda v přehradách kazit a hrozí přemnožení toxických sinic. Sucho by tak ohrozilo i letošní rekreační sezonu.