Se změnou sídla Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz z budovy Nové radnice na náměstí Dr. E. Beneše se „přestěhovali" i občané, kteří mají trvalé bydliště hlášeno právě na úřadě. Přes tisíc lidí si však doposud nevyměnilo občanský průkaz s původní nyní už tedy neplatnou adresou. Magistrát teď hodlá zakročit. Od jara by tak mohli být lidé s neplatným občanským průkazem postiženi tučnou pokutou.

„Občanů, kterých se změna týká, je ještě zhruba 1200. Jejich stávající doklad obsahuje nesprávný údaj o místu trvalého pobytu, musí si tedy vyřídit občanský průkaz s novou adresou," upozornila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

V březnu magistrát zruší platnost

V březnu letošního roku zahájí Magistrát města Ostravy správní řízení, kterým bude zrušena platnost všech občanských průkazů s adresou na Prokešově náměstí. Od dubna tak držitelé starých průkazů nebudou moci platně prokázat svou totožnost. „V praxi to může znamenat, že jim nebudou vyplaceny důchody, sociální dávky, nezískají půjčky nebo úvěry, budou mít problémy s vyzvednutím doporučených zásilek, cestováním do zahraničí a s uzavíráním smluv s mobilními operátory," dodala mluvčí Vojkovská. Zároveň těmto občanům hrozí v případě, že nepožádají o novou občanku do 15 dnů od skončení platnosti dosavadního průkazu, uložení pokuty až do výše deseti tisíc korun.

„Snažíme se kontaktovat občany, kterých se výměna občanského průkazu týká. Informujeme je osobně, například prostřednictvím sociálních pracovnic, zároveň na tuto skutečnost upozorňujeme na webových stránkách obvodu i v radničním zpravodaji," řekla Deníku mluvčí centrálního městského obvodu Jana Pondělíčková.

O problému jsou informováni i městští strážníci, ti občany s neaktualizovaným trvalým bydlištěm upozorní na nutnost si občanský průkaz vyměnit. „V případě neplatného dokladu nemá strážník pravomoc občanský průkaz odejmout, ale může občana, který nebyl schopen předložit hodnověrný doklad, předvést na policejní služebnu," upozornila mluvčí městské policie Jana Urbaníková.

Kde si lze vyřídit nový průkaz?

Žádost o nový občanský průkaz lze podat na Magistrátu města Ostravy na odboru vnitřních věcí v oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů v Gorkého ulici v Moravské Ostravě (naproti bývalému Dolu Jindřich). K vyřízení nového dokladu stačí předložit pouze dosavadní občanský průkaz. V tomto případě občan nehradí žádný správní poplatek.