Seznam, který na svých internetových stránkách zveřejnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), má pomoci dohledat neznámé vlastníky nemovitostí nebo odstranit nedostatky v evidenci. Nový katastrální zákon totiž ÚZSV ukládá pokusit se tyto vlastníky vyhledat.

„Kdokoliv si může velmi snadno ověřit, jestli jeho rodina nevlastnila v minulosti nějaké nemovitosti, o něž poté z různých důvodů přišla, a další generace o nich nemají ponětí," uvedl generální ředitel ÚZSVM Miloslav Vaněk.

Jen v okrese Ostrava-město je takových pozemků 1136, celostátně číslo stoupá k 192 tisícům z toho zhruba sto tisíc jsou spoluvlastnické nemovitosti. Souhrnná rozloha pozemků činí 22 547 hektarů.

U budov zhruba ze tří čtvrtin není uvedeno ani číslo popisné nebo evidenční a především jde o jiné stavby, garáže, zemědělské stavby, ale i objekty k bydlenní a rodinné domy.

Nejvíce neznámých vlastníků je v Jihomoravském a Středočeském kraji, nejméně je jich v kraji Karlovarském.

„Povinností vlastníka nemovitosti je udržovat údaje v katastru nemovitostí v souladu se skutečností. Vlastníci by se ke svému majetku proto měli hlásit sami. Protože však ne vždy vznikl současný stav jejich vinou, podle katastrálního zákona se ÚZSVM do hledání neznámých vlastníků zapojí aktivně," řekl mluvčí ÚZSVM Robert Hurt.

Pokud se nepodaří vlastníka zjistit, stává se nemovitost po uplynutí desetileté lhůty vlastnictvím státu. „Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně a nepečuje o ně," vysvětlil generální ředitel Vaněk.

Seznam nemovitostí je uveden na internetové stránce www.uzsvm.cz.