Nové muzeum zřízené ministerstvem kultury v Ostravě uspělo v prestižní evropské grantové soutěži. V rámci projektu Horizon Europe se bude podílet na výzkumu rekonstrukce moderního architektonického dědictví, které bude naplňovat ambice nulových emisí skleníkových plynů.

Cílem je zkoumat a prakticky zkoušet nové omítky a technologie, které budou vhodné pro rekonstrukce architektonického dědictví 20. století (a zároveň budou klimaticky neutrální).

Ostrava - jedna ze čtyř

„Ostrava bude jedním ze čtyř míst – společně s Madridem, Rhodem a Tel Avivem – kde se budou prakticky ověřovat postupy navržené výzkumným konsorciem. Do něj jsou zapojeny například University College v Londýně, Sheffieldská univerzita, Polytechnika v Miláně, Univerzita v Navaře, Univerzita Ben Guriona v Negevu či Linkopingská univerzita, ale také soukromé firmy jako up2metric nebo Titan Cement. Celý projekt je koordinován Národním výzkumným centrem Demokritos v Athénách,“ uvedl ředitel MUSEa+ Jaroslav Dvořák.

Místo nálezu říčního valounu s rytinou, Hladový vrch, Hošťálkovice, květen 2023.
Po stopách Hošťálkovického mamuta: od pravěkých lovců přes lom po civilní kryt

V Ostravě bude výzkum probíhat v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Půjde o neinvazivní měření a aplikaci termo omítek a dalších materiálů, přičemž pro projekt bude zajímavé sledovat, jak se materiály chovají v tak rozdílných klimatických podmínkách jako vykazují tři středomořské lokace a právě Ostrava.

Rozpočet: 4,9 miliard eur

Oficiální název projektu je The second life of modern period architecture: Resilient and adaptive renovation towards net-zero carbon heritage buildings a bude probíhat v letech 2024–2026. Celkový rozpočet projektu pro osmnáct zapojených partnerů tvoří 4,9 miliard eur.

Ostravská divadelní Továrna na sny rozjíždí druhou vlnu prodeje vstupenek
Ostravská divadelní Továrna na sny rozjíždí druhou vlnu prodeje vstupenek

MUSEum+ vzniklo společným úsilím ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava, Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. Usiluje o záchranu vysokých pecí. Významnými partnery MUSEa+ jsou ICE Culture and Creativity - KIC CCI (sdružuje 50 partnerů ze 20 evropských zemí) a dále např. Zentrum für Kunst und Medie Karlsruhe. MUSEum+ je rovněž zapojeno do mezinárodního výzkumného projektu „Future Museums“. MUSEum+ se i letos představí veřejnosti v rámci Ostravské muzejní noci 20. května.