Navrhlo to šest členů opozice a jeden radní a změna pak byla schválena jedenácti ze sedmnácti hlasů. „Nerespektoval usnesení zastupitelstva…“ vysvětlili.

Husťák vykonávající funkci starosty více než osm let v tom však spatřoval „čistě politické rozhodnutí“. Jeho nástupcem se stal Jaroslav Varga z hnutí Občané Klimkovic.