Jak ale hledají firmy zaměstnance v době internetu a sociálních sítí? Navíc v situaci, kdy je podle personalistů volných a kvalitních lidí na trhu jako šafránu?

DALŠÍ MOŽNOSTI

Kunčická huť ArcelorMittal Ostrava (AMO) kromě klasických nástrojů typu inzerátů na webových stránkách, specializovaných kariérních serverech či spolupráce s pracovními agenturami využívá i novější nástroje.

„Jde třeba o reklamu na Facebooku, kde je větší šance oslovit kandidáty například na dělnické pozice, nebo na LinkedIn, kde zase oslovujeme potenciální kandidáty na technicko-hospodářské pozice. Dobré zkušenosti máme také s osobními referencemi od zaměstnanců huti, kteří nám někoho doporučí,“ uvedla mluvčí AMO Barbora Černá.

Jak dodala, nedávno se huť poprvé musela aktivně obracet i do zahraničí (inzerce na zahraničních kariérních serverech), protože na českém trhu nebyl dostatek vhodných kandidátů. Pohovory s vybranými kandidáty například z Ukrajiny pak probíhaly prostřednictvím Skype.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ, ALE I OSOBNÍ DOPORUČENÍ

Zuzana Mánková ze společnosti Tieto říká, že formy komunikace s potenciálními zaměstnanci se dramaticky změnily. „Reagujeme na to, kde se dnešní lidé pohybují, jak komunikují a získávají informace. Osvědčila se nám komunikace na profesní sociální síti LinkedIn, kde naši personalisté napřímo oslovují možné kandidáty. Komunikujeme ale taky na ostatních sociálních sítích, jako jsou Facebook nebo Instagram, kde především budujeme naši Tieto značku. Oceňujeme taky přímé doporučení a tipy našich stávajících zaměstnanců,“ sdělila Zuzana Mánková.

Podle mluvčího Skupiny ČEZ Vladislava Sobola je energetika obor, který stárne a stejně jako v případě dalších technicky zaměřených firem je odborníků na trhu nedostatek. „Hledáme tak například studenty i přímo na školách. Máme 50 partnerských středních škol a 13 univerzit. Pro vysokoškoláky máme i stipendijní programy nebo nabízíme témata a vedení bakalářských a diplomových prací. Každoročně pořádáme také ČEZ Inovační maraton, při kterém třicet studentů pod dohledem pedagogů vymýšlí inovativní produkty, někteří z minulých ročníků už našli v ČEZ zaměstnání. Co se týká sociálních sítí, tak jejich prostřednictvím samozřejmě organizujeme mediální kampaně,“ upřesnil Vladislav Sobol.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Pro společnost AGEL je podle její mluvčí Radky Miloševské klíčová už práce se studenty. „Zásadní je pro nás rozšiřování spolupráce se školami všech stupňů. Chceme se také sami aktivně podílet na výuce zdravotnického personálu. V loňském roce jsme proto v Ostravě-Koblově založili vlastní AGEL Střední zdravotnickou školu, která nyní v září přivítá své první studenty. Naši personalisté se účastní nejrůznějších veletrhů práce a kariérních dnů. A samozřejmě využíváme sociální sítě včetně LinkedIn,“ dodala Radka Miloševská.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) mají podle mluvčího Marka Síbrta velmi nízkou fluktuaci. Společnost tak průběžně přijímá nové pracovníky hlavně v případech, kdy nahrazují ty, kteří odcházejí do důchodu. „Nástroje, které využívají naši personalisté, jsou standardní. Využíváme služby internetových portálů, naopak služeb personálních agentur v současnosti nevyužíváme,“ dodal mluvčí SmVaK.

DÁT INZERÁT A ČEKAT NA ODPOVĚĎ?

Společnost DHL oslovuje možné nové pracovníky nejrůznějšími způsoby. „Čekat na odpověď na inzerci už opravdu nestačí. Kandidáty aktivně oslovujeme prostřednictvím sociálních sítí, spolupracujeme také s úřady práce či vzdělávacími institucemi v lokalitách, kde máme pobočky. Stále častěji se nám vyplácí odměnit naše stávající zaměstnance za to, že nám doporučí svého známého či rodinného příslušníka. Takoví kandidáti bývají nejlepší, mají povědomí o tom, co by u nás dělali. S agenturami práce spolupracujeme spíše výjimečně,“ dodala Naďa Nepivodová z DHL.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) zvolil předávání informací o náboru prostřednictvím speciální microsite (https://www.dpo.cz/nabor/ index.html), kde zájemci najdou informace čistě jen o náboru. „Dále jsou to samozřejmě i sociální sítě, v našem případě facebook, twitter a instagram. Nově jsme také zkusili náborovou akci ,Zkuste si práci řidiče’, kde si zájemci o práci u nás mohli vyzkoušet řídit autobus,“ odpověděla mluvčí DPO Karolína Rycková s tím, že nábor je podporován také on-line inzercí.

ZP Otice hledá nové pracovníky různými cestami. „Využíváme internetové stránky, inzeráty na úřadě práce, případně inzerci v novinách,“ řekl Petr Ševčík, předseda představenstva ZP Otice.

K TÉMATU

Zájemců o práci výrazně přibylo, když obchod navýšil mzdyOstrava V Lidlu pro nábor nových zaměstnanců podle mluvčí Zuzany Holé používají kromě klasických inzerátů v tisku také reklamní prostor na sociálních sítích (reklamní bannery na Facebooku, LinkedInu), dále náborová videa i reklamní propagace na portále Youtube.
„Samozřejmě se účastníme také kariérních veletrhů,“ uvedla mluvčí Lidlu a přidala zajímavou informaci: „Po březnovém navýšení mezd našim zaměstnancům jsme proti předcházejícím měsícům zaznamenali rekordní nárůst počtu zaslaných životopisů. V konkrétním srovnání měsíců únor a březen se jednalo téměř o 100% nárůst. Zájem vzrostl celorepublikově o všechny pracovní pozice,“ dodala mluvčí Lidlu.
Simona Breen, ředitelka marketingu a komunikace společnosti Billa, zdůraznila, že na důležitosti stále více získává on-line komunikace čili nábor přes internet a sociální média. V případě Billy jde o vlastní webové stránky, personální portály, Facebook nebo LinkedIn u manažerských pozic a specialistů.
„Offline nástroje mají však nadále své nezastupitelné místo. Osvědčila se například inzerce v místě prodeje, případně na frekventovaných místech,“ dodala Simona Breen.