Energetici proto zákazníkům doporučují, aby si například při koupi nemovitosti nebo změně uživatele nechali provést revizi elektrické instalace.

„Vyhnou se tak případným problémům. Tímto preventivním krokem (revizí), který sice není před změnou odběratele výslovně požadován, totiž může zákazník zabránit případným problémům. Ty mohou nastat v případě, pokud už na sebe nový zákazník převezme odpovědnost za měřicí zařízení, jež vykazuje neoprávněný odběr elektřiny. Každý zákazník má totiž své odběrné elektrické zařízení udržovat ve stavu odpovídajícím právním předpisům a technickým normám. Úkolem oprávněné osoby (revizního technika) je pak posoudit stav elektrické instalace, odhalit závady ohrožující život, zdraví či majetek osob a zákazníkovi doporučit žádoucí postup k odstranění takových závad," vysvětlil mluvčí ČEZ Jaroslav Jurča.

Užitečná rada

Co má zákazník dělat, když zjistí neoprávněný odběr, či porušení měřicího zařízení? ČEZ Distribuce všem svým zákazníkům doporučuje, aby v případě zjištěných závad, které vykazují znaky neoprávněného odběru elektrické energie, bylo takové zjištění oznámeno Policii ČR.

„V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností nebo zjištění poškozeného elektroměru nebo porušení plomb či úředních značek je možné se také obrátit na zákaznickou linku Skupiny ČEZ 840 840 840," uvedl dále Jaroslav Jurča.

Podle něj je také vhodné, aby nový zákazník (respektive zájemce o přepis odběrného místa) vyčkal s přepisem do doby, než bude provedeno odborné odstranění neoprávněného odběru ze strany provozovatele distribuční soustavy a na uvedení elektrické instalace do stavu odpovídající právním předpisům a normám.

„V neposlední řadě je také vhodné průběžně své odběrné místo vizuálně kontrolovat. Zejména pak to, zda elektroměr není viditelně poškozen a je řádně zaplombován," doplnil mluvčí ČEZ.

Varovné případy

Jedna ze zákaznic ČEZ při koupi bytu zjistila, že i když má elektřinu vypnutou, fungují spotřebiče v koupelně. Následně bylo zjištěno, že firma, která prováděla kompletní rekonstrukci koupelny, napojila část elektroinstalace mimo měřenou část. Naprosto stejný případ řešil i zákazník v Příbrami.

„Další zákazník si pečlivě hlídal spotřebu elektřiny a byl zvyklý provádět si pravidelné odečty. Po nastěhování do nového bytu ale zjistil, že spotřebu má nulovou. Následná kontrola pak odhalila, že do elektroměru je proveden zásah a spotřebovávaná elektřina není měřena," popsala případ ze severních Čech mluvčí energetiků pro tamní oblast Soňa Holingerová.