Ta se tudíž mění výhradně na waldorfskou vzdělávací instituci a děti z nepříliš oblíbené porubské lokality nastoupí do prvních tříd jinam.

„Původní školský obvod je rozdělen mezi ZŠ Porubskou, gen. Škarvady, Dětskou, Bulharskou, Ukrajinskou a Komenského,“ vysvětluje mluvčí obvodu Martin Otipka s tím, že spádovost ulic úředníci „spravedlivě rozvrhli“.

ZŠ gen. Škarvady zakládající si na jazykové výuce, bilingvních třídách i rodilých mluvčích mezi kantory novou spádovost odmítá. Dává to na vědomí radnici i magistrátu.

„Léta budovaná prestiž a zaměření školy jsou ohroženy!“ tvrdí ředitelka Milena Walderová.

Český běh žen v Ostravě.
Soutěž o registraci na Český běh žen v Ostravě

Sdružení rodičů ze ZŠ gen. Škarvady organizuje i petici, pod níž jsou skoro dvě stovky podpisů.

„Děti, které se budou chtít kvalitně vzdělávat, nebudou mít šanci, protože přednost dostanou ty ze spádových ulic. Máme důvodné obavy, že se zásadním způsobem sníží zejména úroveň jazykové přípravy, atmosféra na škole bude méně pozitivní, což může vést k odchodům pedagogů, rodilých mluvčích i sponzorů, menšímu zájmu rodičů o chod školy i poklesu její atraktivity,“ tlumočí názory nespokojených Miroslav Havrlant.

Také přidává, že nejlépe z rodiny mluví anglicky mladší syn žák pátého bilingvního ročníku!

A další lidé vzpomínají, jak stávali na zápisy do prvních tříd na ZŠ gen. Škarvady od půlnoci do rána fronty.

„To bude zbytečné, když byrokratické rozhodnutí zničí to, co se na této škole vytvořilo. Je to přehodnocování volebních programů slibujících kvalitní vzdělávání jako základní stavební kámen lepší budoucnosti. Teď mohou učit i nový cizí jazyk s kořeny v Indii…“ zní od rodičů.

Budova školy dnes
Školka v Proskovicích slaví hned dvoje kulatiny

Těm se dostává z radnice alespoň ujištění, že prvňáci až čtvrťáci z „transformované“ školy by měli přejít na ZŠ Dětská a druhý stupeň zůstat ve svých třídách až do devítky.

„V konečném důsledku tedy na ostatní školy nastoupí každý rok do prvního ročníku řádově jen několik nových dětí, což při počtu dvou tří otevíraných tříd umožní jejich snadnější začlenění do kolektivu a pomůže jim adaptovat se na podmínky běžné výuky,“ vzkazuje mluvčí Otipka.

Obvod, jak upozorňuje, nepovažuje žádnou z dvanácti základních škol za elitní byť se samozřejmě většina z nich snaží profilovat a nabízí žákům vynikat v nejrůznějších oborech.

„Navíc v souvislosti s dnes populární inkluzí se vzdělávají v mateřských a základních školách i ostatní děti se speciálními vzdělávacími potřebami, což si nedovolí nikdo zpochybňovat,“ vzkazuje za radnici mluvčí.

Zdeněk Pohlreich v červnu 2017 zavítal do Ostravy také na první ročník Garden Food Festival, který se konal v Dolní oblasti Vítkovic.
Festival jídla slibuje hvězdné kuchaře a spoustu chutí