HISTORIE

Lev Mechlis se stal čestným občanem Ostravy v roce 1945 pro úzkou vazbu na krutovládce Stalina, nikoliv jako pobočník generála Jeremenka, který osvobozoval Ostravu. Mechlis byl již od roku 1924 blízkým Stalinovým spolupracovníkem. Kam ho šéf Kremlu poslal, tam nacházel „dovedně zamaskované hlavy nepřátelských uskupení“.

Když se stal šéfredaktorem Pravdy, provedl v redakci obrovské čistky, řídil takzvané rozkrytí nepřátel v deníku Izvěstija. Desítky redaktorů byly zatčeny a uvězněny. V roce 1937 se Lev Mechlis stal náměstkem lidového komisaře obrany, náčelníkem politické správy Rudé armády a současně armádním komisařem. Za obrovskými čistkami velitelského sboru, popravou maršála Michaila Tuchačevského a dalších stovek vysokých důstojníků stál Mechlis.

V roce 1938 byla Rudá armáda prakticky bez velení, Mechlis totiž nechal popravit čtyři sta jedna významných velitelů, další stovky skončily v gulazích. V roce 1939 spáchalo po Mechlisových zásazích tisíc tři sta šedesát velitelů sebevraždu (dle faktografické knihy historika Jurije Rubcova s názvem Mechlis).

Nejhorlivější udavač

Jak Mechlis postupoval? Například v červenci 1938 napsal Stalinovi z návštěvy chabarovského vojenského okruhu: Odvoláno 215 politických pracovníků, většina uvězněna… Někdy to byly záležitosti až groteskní. Kritizoval, že v armádním souboru písní a tanců nalezl špionážně teroristickou skupinu, a že tam tančí a zpívají i děti bývalých kulaků.

V září 1940 byl Mechlis jmenován komisařem státní kontroly, pod jeho vedením začaly čistky v podnicích a obchodních organizacích. Další stovky popravených. Za války ho Stalin posílal na frontu a hlavní náplní práce Mechlise bylo psaní udavačských dopisů a nařizování poprav. Když Němci prorazili obranná postavení a vojáci ustupovali, byli tito „zběhové a zbabělci“ z nařízení Mechlise hromadně stříleni. Na základě jeho udání bylo popraveno mnoho dalších generálů, například velitel západního frontu armádní generál D. G. Pavlov. Ve svých pamětech se sovětští generálové zmiňují o Mechlisovi jako o naprosto bezcharakterní osobnosti, především to tvrdí maršál G. K. Žukov v díle Vzpomínky a úvahy.

Stalinova sekyra

Nakonec i Mechlis narazil. Byl poslán k vojskům generála Kozlova, která měla v roce 1942 provést výsadek na Kerčský poloostrov. Vojenský diletant Mechlis převzal od slabého Kozlova velení a elitní německý generál Manstein jeho jednotky rozprášil. Mechlis ale všechno svedl na Kozlova. Rozezlený Stalin ho odvolal a snížil mu o dva stupně hodnost.

Mechlis vytrvale žádal v Kremlu o přijetí, a když byl konečně pozván, vrhl se prý diktátorovi k nohám, objal jeho holínky a prosil o odpuštění. Dostal ho, ale vysokou funkci nikoliv. Spisovatel Konstantin Simonov nazval Mechlise „Stalinovou sekyrou“. Je zřejmé, že Mechlis byl opravdovým Stalinovým alter egem, byl jeho stínem, očima a ušima.

Po válce se Lev Mechlis stal ministrem státní kontroly a znovu zahájil nemilosrdné personální čistky, nařídil uvěznit nebo zastřelit mnoho dalších osob. Pokud jde o jeho vztah k naší zemi, prosadil při jednání v Košicích, že šéfem vojenské kontrarozvědky v poválečné československé vládě bude Bedřich Reicin, který pak stejně horlivě pomáhal rozjíždět domácí politické procesy. Od konce roku 1949 bylLev Mechlis ochromen nemocí. Zemřel pár týdnů před Stalinem.

Přečtěte si také:Osud černé křtitelnice z kostela svatého Václava

Sýkorův most je opředený desítkami mýtů

ČLÁNKY VĚNOVANÉ HISTORII OSTRAVY A JEJÍHO NEJBLIŽŠÍHO REGIONU NAJDETE PRAVIDELNĚ VTIŠTĚNÉMMORAVSKOSLEZSKÉM DENÍKU KAŽDÉ ÚTERÝ A V SOBOTU.