Hlavní cíle, kterých je třeba dosáhnout, má vytyčeny jasně. Jako důležité vnímá zlepšení životního prostředí nebo také rozvoj Vědecko technologického parku, v němž by mohly najít práci tisíce absolventů vysokých škol. Pokračovat by podle něj měl i projekt na proměnu Černé louky v kulturní klastr, jako důležitou vnímá také výstavbu nového fotbalového stadionu.

„Nový stadion do roku 2012 nebude, to už je teď jasné. Myslím si ale, že Ostrava skutečně potřebuje speciální stánek čistě pro fotbal, takže do toho jako město musíme jít. Je to můj názor, fotbal je přece nejpopulárnější sport,“ míní Kajnar.

Obsáhlý rozhovor, ve kterém primátor Petr Kajnar přibližuje nejen své cíle pro další čtyři roky či postoje k opozici v čele s hnutím Ostravak, ale nechává nahlédnout i do svého soukromí, čtěte v sobotním tištěném Deníku.