Bude město v souvislosti s nenadálými výdaji uvažovat o úvěru? Ostrava v posledních týdnech avizovala, že právě touto cestou, vedle škrtání jiných výdajů, chce jít…
Chceme využít současných velmi nízkých úrokových sazeb, a proto jsme zahájili přípravu na přijetí nového investičního úvěru ve výši 1,8 miliardy korun. Tento úvěr by byl určen pro čerpání v letech 2020 až 2023 a jeho hlavní část by byla vyčerpána nikoliv letos, ale až v letech následujících. Jeho hlavním smyslem je ještě více urychlit investiční výstavbu vodohospodářských staveb, bytových projektů a podobně. Nebudeme tedy čerpat úvěr primárně kvůli tomu, abychom se vyrovnali s dopady krize v tomto roce.

 Vizualizace koncertní haly v Ostravě.
Ostrava na rozcestí: má se stavět koncertní síň za 1,5 miliardy?

Znamená to tedy, že pandemie ovlivní dlouhodobou strategii města snižovat jeho zadluženost?
Čerpání nového úvěru nijak neohrozí ekonomickou stabilitu města, kdy pro kontext uvádím, že od roku 2014 jsme už snížili zadluženost města o 2,2 miliardy korun a splácení starých půjček dále pokračuje. Odevzdáme tak město na konci komunálního období v roce 2022 i přes načerpání nového investičního úvěru rozhodně s nižším dluhem, než jsme jej převzali.

Můžete ještě přiblížit, jak to bude s odkládáním do městských fondů v letošním roce?
Aktuálně máme tři. Zdrojem Fondu pro vodovody a kanalizace jsou veškeré příjmy z pronájmu vodohospodářské a kanalizační infrastruktury, tedy asi 300 milionů korun ročně. Ty zůstanou bez krácení, naopak budou navýšeny o příjmy z akciového podílu ve společnosti OVAK. Fond pro městskou nemocnici dotujeme ročně částkou 200 milionů korun. V tomto roce už bylo do fondu přiděleno 160 milionů korun, zbývajících čtyřicet milionů jsme měli dokrýt z přebytku hospodaření, což s ohledem na dopady pandemie neuděláme. Fond se však vytváří dlouhodobě a jednorázové snížení přídělu v tomto roce rozvojové akce nemocnice neohrozí.

Předávka roušek v Radvanicích
Primátor Macura k "rouškománii": Těší mě, že Ostravané pomáhají a nepolevují!
Tomáš Macura
Zastávám roli správce města, ne ředitele, vysvětluje primátor Ostravy Macura

A jak to bude s městským fondem na koncertní halu?
Fond pro výstavbu koncertní haly se dotuje ročně částkou 100 milionů korun z rozpočtu města. V tomto roce už bylo do fondu přiděleno 60 milionů korun, zbývající částka 40 milionů měla být původně rovněž dokryta z přebytku hospodaření a rovněž ji tedy dokrývat nebudeme. Fond se vytváří také dlouhodobě, s výstavbou koncertní haly se počítá až v roce 2022 a jednorázové snížení přídělu v tomto roce tento projekt také neohrožuje.