Letitá ekologická zátěž dál budí pozornost. Její sanace byla zastavena kvůli majetkoprávním důvodům, návrhu na nový postup prací a také kvůli sporům o správné provedení vzdušných stěn, které mají prohořívající haldu dělit od okolní skládky chemického odpadu z koksovny a kalových nádrží. Z haldy stoupá dým a jsou různé posudky na to, zda je škodlivá, či nikoli.

Ostrava už ale nechce být nečinným svědkem a po nedávném jednání se státním podnikem Diamo, kdy otázek měla víc než dostala odpovědí, ztratila trpělivost. A konečně se rozhodla lidi bránit.

Zastupitelstvo města Ostravy.
Chtějí konec Coloursů a B4L? Zastupitelé v Ostravě dlouho debatovali o hluku

„Obrátili jsme se na ministra průmyslu a obchodu, aby byl postup státního podniku Diamo prověřen. Identicky jsme požádali o součinnost ministra životního prostředí. Existuje několik rozporuplných studií s různými závěry, proto považujeme za nezbytné sledování vlivu hořícího odvalu na životní prostředí za účasti Českého hydrometeorologického ústavu,“ řekl primátor Ostravy Jan Dohnal s tím, že stávající stav – tedy přerušení sanace haldy a návrh na tvorbu dalších studií – je pro město nepřijatelný.

Ministři, přijeďte a konejte!

Primátor Dohnal podotkl, že město nebude vstupovat do sporů státního podniku se soukromými firmami, jejichž šetření přenechá policii, soudům a dalším orgánům. „Je ale nepřípustné, aby se situace zbytečně protahovala, proto vyzvu ministry průmyslu a obchodu i životního prostředí, aby přijeli do Ostravy a situaci se urgentně věnovali!“ zdůraznil Dohnal.

Diamo, které má sanaci haldy na starost, tvrdí, že není důvod k obavám. „Prioritou státního podniku Diamo je zajištění ochrany zdraví občanů a životního prostředí v okolí heřmanické haldy. Proto neustále monitorujeme parametry důležité z hlediska možných dopadů na zdraví občanů a životního prostředí. Tento průběžný dohled zajišťuje, že jakýkoliv znepokojující vývoj by byl včas odhalen a my jsme připraveni ho obratem řešit. Nyní žádné riziko nehrozí,“ ujistil ředitel Diama Ludvík Kašpar s tím, že jedním z důvodů zastavení sanace jsou spory se společností cresco&finance, která vlastní asi polovinu pozemků pod haldou a požaduje buďto roční nájemné 30 milionů korun nebo odprodej pozemků za desetinásobek kupní ceny z roku 2022, tedy asi 460 milionů korun.

Swap oblečení, knih a hraček v ostravském obchodním centru, 31. ledna 2024.
Výměna okoukaných kousků za jiné. V Ostravě probíhá swap oblečení, hraček i knih

Šéf zmíněné firmy Dalibor Tesař to odmítá. „Není to pravda,“ řekl v rozhovoru pro Deník s tím, že žádný důvod k zastavení sanace není. „Z našich jednání s jednotlivými subjekty vyplývá, že žádná firma, i přes různé spory, nebude nic blokovat a nechce, aby došlo k prodlení v sanaci a dalšímu nebezpečí. A že nikdo nebude blokovat vstupy na haldu,“ popsal v podcastu Deníku Ostravské ozvěny náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč, který zároveň vyzval veřejnost k projevení nevole.

Druhý problém. Zástupný?

Druhým důvodem zastavení sanace je spor ohledně skladby dělící vzdušné stěny od okolní chemické skládky zapouzdřeného odpadu z koksovny a kalových nádrží. Podle některých expertních průzkumů, které má Deník k dispozici, připomíná závoz „skládku tuhého komunálního odpadu po rekultivaci“ a obsahuje také dřevo, plasty, kabely, tkaniny či kovy.

Diamo tento pohled potvrzuje a dílo, které pro něj zhotovila společnost Ridera, nepřevzalo. „Ačkoliv stále tvrdíte, že výplňový materiál splňuje veškeré zákonné a smluvní podmínky, jsme v této otázce jiného názoru. Vady zásypového materiálu nebyly i přes naše výzvy dodnes zcela odstraněny,“ vzkázalo Diamo Rideře.

Vše k tématu Kauza Haldy Heřmanice najdete zde.

Stavební firma disponuje vlastními posudky od českých a polských expertů, které říkají opak. „Oddělovací vzdušnou stěnu budovala Ridera Bohemia podle parametrů a zadání státního podniku Diamo. To potvrdilo také více než 300 kontrol uskutečněných během doby budování. V materiálu podniku Diamo z března 2022, který podepsal současný ředitel státního podniku, samo Diamo konstatuje, že výsledky podrobného čtyřměsíčního průzkumu potvrdily, že budování a parametry vzdušné stěny jsou v pořádku. Přesto se od srpna 2022 stěna dál nebuduje,“ řekla mluvčí Ridery Eva Kijonková s tím, že firma už zhruba rok a půl na haldě není a nemá na ni přístup.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl politik Aleš Boháč, moderuje redaktor Deníku Petr Jiříček, 25. ledna 2024, Ostrava.
Ostrava burcuje veřejnost: Pomozte okopávat ty, kvůli nimž hoří heřmanické jedy

Ridera Bohemia je podle ní připravena veřejnost seznámit především s posudky Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity Ostrava a Slezské Polytechniky v Gliwicích. „Podle zmíněných znalců je použitý materiál nehořlavý, splňuje sjednané parametry a normu. Stěna tedy plní svůj účel,“ řekl Kijonková. Objevují se také názory, že spor o skladbu stěny má odvést pozornost od samotného zastavení sanace haldy. Deník bude téma nadále sledovat.