Jen málokterá vyhláška města se připravovala tak dlouho jako ta o regulaci hazardu.

Přestože se jí radní a zastupitelé zabývají už od roku 2012 a začít platit by měla od začátku příštího roku, její projednání v zastupitelstvu bylo několikrát odloženo. A na programu se neobjeví ani na zasedání zastupitelů příští středu.

„Tento materiál je velmi choulostivý a musí projít právní komisí a všemi orgány města, aby to bylo právně v pořádku," vysvětluje náměstek primátora Tomáš Petřík.

Radní mají totiž obavy z případných soudních sporů, proto požádali o spolupráci i nezávislou právní kancelář.

V hazardu na území města se točí velké peníze. Jen městská kasa z toho loni profitovala pěknou sumou 280 miliony korun.

Město: Vysvětlete výjimky

„V tuto chvíli čekáme na odpověď tří obvodů," upřesnil Petřík. Městští radní totiž, i z výše uvedeného důvodu, nemají zájem v Ostravě vymýtit hazard jako celek. Podle návrhu vyhlášky by se ale herny a další podobná zařízení neměly v obvodech vyskytovat kdekoli, ale jen v určených ulicích. Podle Petříka však ve třech městských obvodech Moravské Ostravě a Přívozu, Mariánských Horách a Hulvákách a Vítkovicích existuje několik provozoven mimo povolené zóny. A město chce po obvodech tyto výjimky vysvětlit, protože se obává, že by podobné ústupky mohli požadovat i další provozovatelé podobných zařízení.

„Stanoviska všech obvodů bychom mohli mít k dispozici do 14 dnů, následně by mělo být vypracováno finální stanovisko právníků a v červnu by se vyhláškou zřejmě mohli zabývat zastupitelé," míní Petřík.

Obvody: Nechápeme

Nicméně Petra Bernfeldová, místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu, s výtkami města nesouhlasí. Uvedla, že obvod už od počátku trvá na plošném zákazu hazardu a provoz chce povolit pouze devíti kasinům, jejichž činnost lze lépe kontrolovat.

Obvod už dříve podle jejích slov provedl několik průzkumů a rozhodl se povolit hazard jen tam, kde kasina měla v době šetření licenci.

„Mezitím se zrušila provozovna na 28. října, ale možnost, aby tam byla, jsme ponechali. A naopak na Janáčkové ulici v době kontrol živá hra provozována nebyla," vysvětlila Bernfeldová, proč tam obvod nechce zřízení další herny povolit.

Podle Bernfeldové obvod nechce původní počet vytyčených míst dále zvyšovat.

Také radní z Mariánských Hor a Hulváků Patrik Hujdus výtkám ze strany magistrátu nerozumí. Podle něj obvod ve svém návrhu jasně stanovil tři ulice, kde hazard v budoucnu provozován být nesmí. Na dalších místech tuto možnost ponechal.

„Ve vyhrazených zakázaných ulicích tedy žádnou výjimku povolovat nebudeme," uvedl Hujdus.

Podnět vyšel z Jihu

Městští zastupitelé se úpravou vyhlášky zabývají už od roku 2012.

Tehdy projednávali návrh ostravské městské části Jih, který požadoval, aby byl hazard povolen jen v určitých lokalitách.

Návrh byl už tehdy terčem kritiky některých provozovatelů. Město doplnění vyhlášky neschválilo a rozhodlo, že se bude pracovat na její nové podobě. Na základě statusu města umožnilo jednotlivým obvodům, aby se rozhodly, kde na svém území hazard povolí nebo zakážou.