Ztotožnila se tak se záměrem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jehož vedení chce 162 vzrostlých stromů nahradit 56 mladými lípami. Ze sadovnického hlediska stromy s rozvětvenými kmeny a vytáhlými korunami nemají perspektivu, jsou nestabilní a rozlomením kmenů mohou ohrozit bezpečnost lidí, řekla dendroložka Eva Mračanská. S vykácením aleje ale nesouhlasí ostravská veřejnost, petici podepsalo přes 1000 lidí.

"Naším úkolem bylo posoudit lipovou alej komplexně, proto jsme zhodnotili zdravotní a estetický stav stromů, jejich budoucí perspektivu a začlenění aleje do celku Komenského sadů. Použili jsme při tom vizuální metodiku, kdy jsme alej posuzovali okem odborníka v době vegetačního klidu," vysvětlila autorka posudku.

Dodala, že agentura doporučila posoudit vitalitu stromů ještě jednou v letním období, kdy se projeví případné napadení škůdci. "Zdravotní stav stromů je průměrný, zatím nelze mluvit o havarijní situaci, ale 65 stromů má rozvětvené kmeny, u kterých dochází k tlakovému pnutí. Kmeny se mohou kdykoliv rozlomit a spadnout. Pětimetrová vzdálenost lip je navíc naprosto nedostačující. Není to ani klasická alej, ale jen porost," uvedla dendroložka.

Agentura podle ní zvažovala i šetrnější řešení, například vykácení každého druhého stromu, protože lípy mají málo místa a nemohou se rozrůstat do šířky. Na částečné vykácení je už nyní pozdě, alej nesnese dosadbu nových stromů, které by v ní jen živořily, dodala Mračanská. "Aleji nepomůže ani ořezání korun, protože tlakové vidlice kmenů zůstanou. Navíc se lípy nikdy neořezaly, takže takový zásah by teď narušil celý strom," uvedla dendroložka.

Právě ořezání korun navrhují členové petičního výboru pod občanským sdružením Svatý Václav, kteří s celoplošným vykácením lip nesouhlasí. K jejich protestu se připojil například univerzitní fyziolog Václav Krpeš, který považuje stromy za zdravé a perspektivní. "Speciální sondou jsem zkoumal letopočty uvnitř stromů, abych posoudil jejich biologickou funkci. Rozlomení ani nestabilita korun jim nehrozí," uvedl Krpeš.

Na vyjádření agentury čekala také Česká inspekce životního prostředí v Ostravě. "Posudek agentury je pro nás dostačující. Vzhledem k tomu, že kácení lip nevyloučila, do celého problému vstoupíme jen jako dohled nad dodržováním zákona," řekla inspektorka Kamila Badurová.

Inspekce podle ní trvá na tom, aby se o osudu lipové aleje rozhodlo ve správním řízení. Do něho se mohou zapojit občanská sdružení, která se stanou rovnocennými partnery městu. "Lidé mohou vyjádřovat námitky, nahlížet do spisů nebo se proti rozhodnutí magistrátu odvolat. V takovém případě by o kácení rozhodl kraj," vysvětlila inspektorka.

Dodala, že pokud by vedení Moravské Ostravy a Přívozu žádost o kácení nepodalo, a chtělo tím obejít nutné správní řízení, může inspekce kácení ze zákona zakázat.

Podle starosty Moravské Ostravy a Přívozu Miroslava Svozila (ODS) rozhodnou o první etapě revitalizace Komenského sadů zastupitelé 12. června. Město má nyní v rukou dva posudky, které doporučují vykácení aleje a její novou výsadbu. "Je to vyjádření architekta Lubomíra Rychtara, autora projektu revitalizace sadů, a vyjádření odboru životního prostředí ostravského magistrátu. Posudek od agentury čekáme každým dnem, necháme zpracovat ještě další dva, například u České agentury pro životní prostředí," potvrdil starosta.