Domácnosti v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku budou děti, převlečené za tři krále, navštěvovat až do neděle 14. ledna. Podle tradice přišli tři králové do Betléma poklonit se narozenému Ježíškovi.

„Každá kolednická skupinka má vedoucího, který je starší patnácti let a je vybaven průkazem vystaveným Charitou ČR,“ řekl Martin Hořínek, hlavní koordinátor sbírky v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku, který na sbírku dohlíží a stará se o to, aby vše probíhalo v souladu s jejími pravidly.

„Koledníci využívají pěkného počasí, nečekají až na víkendové dny,“ řekl Deníku Martin Hořínek.

„A také už charity v Ostravě, ve Frýdku-Místku nebo ve Frenštátě pod Radhoštěm musely dopečeťovat pokladničky, což svědčí, že zájem o to pomoci potřebným mezi lidmi je,“ dodal Deníku Martin Hořínek.

Přispět na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným je možné několika způsoby. Nejjednodušší je vhodit finanční obnos podle vlastního uvážení a možností do kasiček koledníků, které jsou opatřeny nálepkou Charity Česká republika a zapečetěny místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem.

Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Výnos sbírky pomáhá po celé České republice a bude využit na pomoc v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí.