Zprávu, jakými zásadami by se lidé při nákupech nejen léků na předpis měli řídit, vydali obránci spotřebitelů. Ti upozorňují, že nebezpečí pro spotřebitele zpravidla nečíhá v kamenných lékárnách, ale především při nákupu léků a nejrůznějších léčivých přípravků na internetu, případně na tržnicích.

„Co se týká míst, kde lze léky legálně prodávat, je nutné rozlišovat mezi léky, jejichž výdaj je vázán pouze na lékařský předpis, a léky, které jsou takzvaně volně prodejné. Platí, že výdej léků na předpis je možný jen v kamenných lékárnách,“ upozorňuje Marcela Reichelová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS MaS), a dodává, že prodej léků na předpis na internetu je nelegální a užití takto zakoupených léků může být pro pacienty nebezpečné.

Druhou velkou skupinu tvoří volně prodejné léky. Ty, jak vysvětlují obránci spotřebitelů, si můžeme nechat zaslat i prostřednictvím internetové stránky kamenné lékárny.

„Platí však, že volně prodejné léčivé přípravky může na internetu nabízet pouze schválená kamenná lékárna. Ta může ale prodávat pouze ty léky, které jsou v ČR registrovány,“ vysvětluje dále Marcela Reichelová.

Skupina léků, které můžeme legálně nakupovat i mimo prostory lékáren, se nazývá vyhrazená léčiva. Jde o léky, které je možné používat bez předchozí odborné konzultace s lékařem. Může se jednat například o prostředky k dezinfekci drobných poranění, léky na mírnou bolest či proti nevolnosti při cestování.

„Tyto léčivé prostředky mohou nabízet i v samoobsluze na malé vesnici, na benzinové pumpě nebo v drogérii. V těchto případech radíme lidem, aby si ověřili, jestli má prodejce oprávnění dané léčivo prodávat v seznamu lékáren a prodejců vyhrazených léčiv na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). A důrazně doporučujeme vyhnout se nákupům z nedůvěryhodných webů, zejména z Asie,“ uvádí ve zprávě SOS MaS.

Obránci spotřebitelů také varují, že na internetu se v poslední době objevuje řada pochybných webových stránek, zpravidla registrovaných v zahraničí, které nabízejí v českém jazyce různá „údajná léčiva“.

„Prodejci se nezdráhají zaštiťovat neexistujícími takzvanými předními odborníky, nebo dokonce lhát o účasti státu a ministerstva zdravotnictví na vývoji či distribuci nabízeného zboží. Pokud se spotřebitel setká s nelegální nabídkou léčivých přípravků na internetu, pak by raději měl takovou skutečnost ohlásit SÚKL, a to nejen v zájmu ochrany svého zdraví, ale také v zájmu ochrany zdraví ostatních spotřebitelů,“ uvedla předsedkyně SOS MaS.

K TÉMATU

Zásady nakupování léků na internetu
Podle mluvčí SÚKL Barbory Peterové je při nákupu léků na internetu nutné dodržovat tři základní pravidla.
- nakupovat jen volně prodejné léky
- nakupovat přípravky registrované v ČR
- provozovatelem musí být schválená lékárna

*Zmíněné informace najdou zájemci na webových stránkách SÚKL pod záložkou LÉKY na www.olecich.cz.