„Museli jsme nepatrně prodloužit stavební lhůtu z důvodu neočekávané opravy mostu přes železnici. Jinak vše běží podle plánu," vysvětlila mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslava Chlebounová a doplnila, že práce by měly být dokončeny k poslednímu říjnovému dni a v listopadu by se silnice mohla otevřít řidičům.

Nová stavba má místním ulevit od hluku, prachu a odklonit nákladní dopravu mimo bytovou zástavbu. Čekají na ni ovšem už přes deset let.

close zoom_in

„Za časové prodlevy může jednak dlouhé projektování, výběrové řízení a jednak hlavně výkup pozemků od soukromých vlastníků, které se vleklo. Pravda je, že o stavbě přeložky této vytížené komunikace se začalo hovořit už někdy před deseti lety, v souvislosti se stavbou tehdejší dálnice D47," podotkl vedoucí odboru a správy majetku městského obvodu Ostrav-Svinov Tomáš Mužík.

Prodloužená ulice se z jedné strany napojí na Polaneckou spojku poblíž kruhového objezdu. Z druhé strany pak naváže na křižovatku v přednádražním prostoru Ostrava-Svinov. Nová část bude dlouhá zhruba jeden a půl kilometru a povede podél tratě. „Stavba obsahuje také tři mosty, chodníky, veřejné osvětlení i protihluková opatření," přiblížila mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Šárka Vlčková.

Lidé v Ostravě-Svinově přeložku vytížené komunikace sice vítají, nicméně zdlouhavé čekání je už dávno otrávilo.

„Silnice se plánovala už před deseti lety, ani jsem nevěřila, že se skutečně postaví. Ale je dobře, že už obytnou částí nebudou pendlovat náklaďáky," uzavřela Alena Vantuchová ze Svinova.

Stavba si vyžádala přes 107 milionů korun a většinu z nich pokryjí evropské dotace, zbytek spolufinancuje Moravskoslezský kraj a město Ostrava.

close zoom_in