Dostavba čtyřproudové Místecké ulice, která v samém centru města přechází v kapacitně poloviční Cingrovu ulici a řeší se už přes dvacet let, je na dohled! Město dlouhodobě nesouhlasilo s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) prosazovanou protihlukovou stěnou, když se však obě strany dohodly na alternativě, nabrala jednání rychlý spád.

Výsledkem bude esteticky příznivější tunel, z jedné strany otevřený. Město jej nazývá galerií. „Na rozdíl od protihlukové stěny netvoří prostorovou bariéru, a naopak při splnění hlukových limitů rozšiřuje veřejný prostor,“ řekl Deníku primátor Ostravy Tomáš Macura s tím, že na toto řešení dostavby Místecké ulice si město nechalo na své náklady zpracovat investiční studii.

Vizualizace
PRODLOUŽENÁ MÍSTECKÁ počítá s otevřeným tunelem v místě dnešní Cingrovy ulice, lávkami pro pěší, okolní zástavbou (modré objekty) i parkovou úpravou. Vizualizace: MMO

Na konci listopadu pak primátor, spolu s krajským náměstkem pro dopravu Jakubem Unuckou zamířil do Prahy na jednání s ŘSD a ministrem dopravy, kde bylo rozhodnuto, že příprava bude pokračovat tímto směrem. ŘSD nyní zkoumá efektivitu stavby.

Stavba za miliardu

V ideálním případě, který je v české legislativě spíše zbožným přáním, by asi za tři roky mohl být kompletní projekt se všemi povoleními a ve stejném roce by se mohlo začít stavět. „Realizace by mohla trvat dvě stavební sezóny,“ odhaduje primátor, který má v tomto volebním období na starost i dopravní resort.

„Nová“ Místecká, kterou spravuje ŘSD, podle studie vychází předběžně na 1,28 miliardy korun. Město by se na tom podílelo 195 miliony korun, zbytek by – s předpokládaným využitím evropských dotací – zaplatil prostřednictvím ŘSD stát.

„Finanční podíl města odpovídá ceně stavebních objektů bezprostředně nesouvisejících s vlastní komunikací,“ vysvětlil Macura s tím, že město by spíše investovalo do okolních úprav.

Podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého se prozatím počítá na finančním zapojení Ostravy i ŘSD. „Nyní se aktualizuje ekonomické posouzení, zpracovávají se připomínky, probíhají další jednání,“ řekl Studecký.

Estetické řešení

Pro Ostravu má prodloužená Místecká jednu z nejvyšších priorit v dopravě pro následující roky. I proto si na její podobě dává záležet. Polootevřený tunel je toho výsledkem.

„Aktuální řešení počítá s tím, že v úseku ulic 28. října až Hornopolní zastřeší Cingrovu ulici v šířce čtyř jízdních pruhů polootevřená železobetonová galerie – částečně zapuštěný tunel, který bude ze strany od železnice odkrytý a bude do něj pronikat světlo a docházet v něm k přirozenému větrání,“ přiblížil podobu tunelu Tomáš Macura.

Střecha tunelu v délce přibližně 460 metrů podle něj nabídne parkovou úpravu, vhodnou k relaxaci a umožní pohodlný přesun chodců do centra města. To je dnes přes Cingrovu ulici a železniční trať spíše zbožné přání.

„Zásadním problémem předchozích návrhů byla hlučnost, přičemž tento projekt vedle jejího snížení omezí také emise z dopravy, rozšíří kvalitní veřejný prostor a odstraní bariéry,“ dodal Macura.

Mínus jedna odbočka

Technické řešení tunelu bude mít za následek zrušení jednoho ze dvou odbočení na Místeckou. „Nyní se dá sjet ze Senovážné a Nemocniční ulice, tady holt zůstane jen jedno odbočení, ještě se uvidí které,“ řekl Deníku náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka, podle významu silnic i prvotní vizualizace to vypadá, že „černého Petra“ si vytáhne Nemocniční.

„Důležité je, že se Místecká bude stavět opravdu v horizontu několika málo let, méně než pěti,“ potvrdil Unucka, jenž kvitoval také podobu tunelu.