Denně projede jednou z hlavních dopravních tepen v Ostravě asi 26 500 vozidel, z toho asi osminu tvoří tranzitní doprava a těžká vozidla. Čtyřproudová Místecká ulice se navíc u haly Tatran zužuje v dvouproudovou Cingrovu ulici a vznikají kolony.

Právě to má řešit projekt Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), který počítá s rozšířením ulice na čtyři pruhy a s jejím částečným zahloubením s pochozí střešní galerií, čímž by mělo dojít k lepšímu propojení území kolem silnice.

Oprava vozovky na ulici Místecká (silnice I/56), 23. dubna 2021 v Ostravě.
Proměna hlavní tepny v Ostravě - Místecké. Nebude město dělit, bude pod střechou

Ačkoli se se stavbou počítá asi za tři čtyři roky, už počátkem ledna zde začnou technici s geotechnickým průzkumem. Provádět budou jádrové vrty a terénní zkoušky, aby se vyhodnotilo složení podloží. Vzorky budou laboratorně zkoumány.

„Výsledky upřesní inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry v místě projektované stavby,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal s tím, že zhruba od 9. ledna do konce února příštího roku se mohou v místě chystané stavby objevit krátkodobé uzavírky či zábory prostranství v místech, kde se budou vrty provádět.

Rekonstrukce mostů přes Rudnou ulici, 20. prosince 2022, Ostrava.
Na Rudné v Ostravě „přehodí výhybku“. Jeden most je hotový, druhý půjde k zemi

„Aktuálně pokračují přípravné administrativní činnosti, proto zatím není možné upřesnit časový horizont provádění prací, na každý pár předpokládáme upřednostnění víkendových termínů s ohledem na menší dopravní zátěž budoucí prodloužené Místecké,“ dodal Mazal.

Půl kilometru pod střechou

Projekt bude mít podobu 460 metrů dlouhé polootevřené galerie, která celé území lépe propojí a dopravu skryje „pod střechu“. ŘSD se zahájením prací počítá v roce 2026, o rok později by mohlo být hotovo.

Ostrava na to spoléhá. „Zástupci státu tady několikrát byli, vědí, že je to pro nás priorita a troufám si tvrdit, že zde je téměř stoprocentní jistota, že prodloužená Místecká dostane zelenou,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Deník náměstek primátora pro dopravu Jan Dohnal. Projekt už se podle něj kreslí a vyřizují patřičná povolení. „Nyní se bavíme s ministerstvem dopravy, aby v dohledné době byly na tuto stavbu ve státním rozpočtu alokované peníze. Věřím, že je to otázka let 2026, nanejvýš 2027,“ potvrdil časový rámec Jan Dohnal.

Jiří Krhut.
Jiří Krhut nahrál nový klip o Ostravě: lezlo mu na nervy jejích 50 odstínů šedi

Podle náměstkyně primátora pro investice Zuzany Bajgarové bude víc než u kterékoli jiné dopravní stavby potřeba pohlídat, aby projekt splnil představy města.

„Projektují to dopraváci z ŘSD, je tam ale nesmírně důležité, aby byl projekt precizně provázán se svým okolím. Jedná se o částečné zahloubení, ne o tunel, takže může vzniknout v území bariéra. Náš tým architektů a odborníků z MAPPA musí pohlídat, aby se to nestalo. Nesmí vzniknout galerie, která bude bariérou, vytvoří zeď nebo potřebu schodiště, což lidi odradí,“ apeluje na preciznost Bajgarová.

VIDEO: ŘSD ČR - Silnice I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. stavba

Zdroj: Youtube