V budoucnu by se pak mohla napojit na výhledově budovanou křižovatku Místecké, Vítkovické a Železárenské ulice.

Pohodlný přístup je podle Zuzany Mánkové ze sdružení Dolní oblasti Vítkovic pro tuto lokalitu klíčový. „Lidé by ji měli začít vnímat jako přirozený prostor města," řekla Deníku Mánková.

Vypadá to, že prodloužení Ruské ulice směrem k industriálním kulturním památkám bude hotové už letos na podzim. Stavba pokračuje i v těchto dnech. Potvrdila to mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. „Pokud jsou příznivé klimatické podmínky, probíhají stavební práce na dílčích objektech. Ukončení realizace projektu je v současné době naplánováno na září 2014," řekla tisková mluvčí s tím, že v rámci letošního mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava předpokládá město, které stavbu realizuje, zprovoznění dílčích částí stavby.

„Kompletní ulice Vítkovická a částečně i větve ulice Ruská," podotkla.

Vzhledem k tomu, že je tato akce zařazena do integrovaného plánu rozvoje města, předpokládá se, že většina peněž, které projekt spolkne, poputuje z dotací ROP Moravskoslezsko. Celková cena stavby je zhruba 180 milionů korun. Dotace by měly pokrýt až 85 procent výdajů.

Hlavním cílem projektu Prodloužená ul. Ruská je podle Andrei Vojkovské vybudování páteřní komunikace pro celou oblast Dolních Vítkovic. „Projekt Prodloužené Ruské řeší dopravní napojení území, na němž stojí tři památkově chráněné objekty VI. Energetická ústředna, Vysoká pec č. 1 a Plynojem. Jedná se o snahu zpřístupnit a otevřít lokalitu Dolních Vítkovic širokým masám veřejnosti. Řešení zohledňuje jak budoucí dopravní propojení do oblasti Karolíny, tak napojení na výhledově budovanou křižovatku Místecká, Vítkovická a Železárenská," doplnila dále mluvčí magistrátu.

Na závěr dodala, že díky tomuto projektu se stane oblast Dolních Vítkovic novým městským otevřeným veřejným prostorem s volným vstupem. „Projekt je součástí komplexní přeměny lokality, která v minulosti sloužila těžkému průmyslu, na lokalitu zaměřenou na podporu jak vědy a výzkumu, tak stejně kulturně-společenským aktivitám. Dochází k vybudování 1,18 kilometru komunikací a regeneraci více než čtyř hektarů ploch," uvedla Andrea Vojkovská.