Mimo výjezdové jednotky zabezpečují hasiči na území města i operační a informační středisko zvané Integrované bezpečnostní centrum, požární prevenci, ochranu obyvatelstva a krizové řízení a také další podpůrné, administrativní a ekonomické činnosti, včetně podpory dobrovolných hasičů. V těchto dnech si profesionální hasiči připomínají 75 let od vzniku profesionální hasičské služby.

PRVNÍ SBOR

Požáry provázely a ovlivňovaly život Ostravy už na jejím počátku. Někdy na přelomu 13.-14. století byl takto postižen kostel svatého Václava. Nejničivější požár postihl Ostravu v roce 1556, kdy vyhořelo celé město i se zděným kostelem sv. Václava a radnicí, včetně archivu s listinami.

První placený hasičský sbor byl na českém území založen už v roce 1853 v Praze. Hlavní odpovědnost za hašení požárů ale ležela od 2. poloviny 19. století až do druhé světové války na dobrovolných hasičských sborech měst a obcí.

Od 60. let 19. století začaly být v dnešních ostravských částech zakládány dobrovolné hasičské sbory nejprve v Moravské Ostravě, Hrušově a Vítkovicích.

close Ilustrační foto. info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Ilustrační foto.

Fotogalerie: 70 let profesionálního hasičského sboru

Základ profesionálního hasičského sboru by položen v posledních dnech druhé světové války, kdy členové moravskoostravského hasičského sboru zasahovali při požáru budovy rozhlasu. Ihned po osvobození 30. dubna 1945, se z popudu tehdejšího předsedy Národního výboru města Moravské Ostravy Josefa Kotase vytvořila ze zdejších hasičů placená požární hotovost. Sídlo měla v objektu dnešní stanice HZS MSK Na Fifejdách u náměstí Republiky.

V listopadu 1990 byl ustaven Hasičský sbor města Ostravy, přejmenovaný v roce 1994 na Hasičský záchranný sbor města Ostravy. Důvodem byl stále větší podíl hasičských jednotek na likvidaci nejen požárů, ale i různých nehod, havárií a mimořádných událostí. V lednu 2001 byl sloučen s dalšími pěti profesionálními okresními sbory do dnešního Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK).

ŠEST STANIC

K zásahům nejen na území města, ale prakticky do celého kraje vyjíždějí jednotky HZS MSK v Ostravě z šesti stanic Zábřeu, Fifejd, Poruby, Jihu, Slezské Ostravy a Přívozu. Pět z nich je součástí Integrovaného výjezdového centra (IVC), obvykle společně se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje a Městskou policií Ostrava

Výjimkou je „samostatná“ stanice Fifejdy, kde však poblíž je dislokováno Integrované bezpečnostní centrum. Hasiči využívají jak moderní vyprošťovací automobily, jeřáby a výškovou techniku, tak zkušeností dvou mezinárodně certifikovaných týmů USAR a WASAR, které se zaměřují na záchranu osob v městských aglomeracích, například po zemětřesení a na vodní hladině. (USAR Urban Search And Rescue, WASAR Water Search And Rescue).

V posledních letech se Ostrava může před ostatními profesionálními hasičskými sbory České republiky pyšnit Hasičským muzeem města Ostravy v Přívoze (Zákrejsova ulice), jež si letos v květnu připomíná 15 let od svého otevření, a především Integrovaným bezpečnostním centrem Moravskoslezského kraje (IBC), které již více než 10 let HZS MSK provozuje.

Představuje ojedinělé řešení koordinace záchranných složek nejen v rámci ČR, například při řešení společných zásahů. Na tomto centru jsou společně dislokovány všechny základní složky Integrovaného záchranného systému a Městská policie Ostrava s cílem příjmu tísňového volání a vysílání potřebných sil a prostředků. Toto centrum již obdrželo za svou činnost několik prestižních evropských ocenění.

Letošní ostravské oslavy jsou kvůli koronavirové nákaze odloženy až na podzim. Dá se ale říci, že zdejší profesionální hasiči své pěkné výročí slaví už dnes kvalitními zásahy.