Vystřídali se v nich členové mezinárodního odřadu USAR (Urban Search and Rescue), který je zaměřen na vyhledávání a záchranu ze sutin, například po zemětřesení či neočekávaném zřícení budov.

V České republice fungují dva odřady – ostravský a pražský. Naposledy byl pražský USAR odřad nasazen loni v srpnu v libanonském Bejrútu při prohledávání trosek po silném výbuchu skladiště zábavní pyrotechniky a ledku. USAR tým je schopen se během několika hodin sbalit a odcestovat na místo neštěstí. Je zcela nezávislý na místních zhoršených podmínkách, veze s sebou vedle moderní stavební a vyhledávací techniky také stany, potraviny, vodu i pohonné hmoty.

Praktická část výcviků zajišťování a pažení podzemních prostor se uskutečnila v areálu bývalé koksovny Karolina v centru Ostravy na předem připraveném výkopu, který dosahoval hloubky přes čtyři metry. Vytvořený výkop umožnil procvičit všechny základní způsoby zajišťování výkopu (rovný, ve tvaru T, ve tvaru L i hluboký výkop). Praktické výcviky, zaměřené na záchranu osob ze studní, se uskutečnily ve cvičné studni v areálu centrální hasičské stanice HZS MSK Ostrava-Zábřeh.

Cílem bylo vždy zajistit nestabilní výkop či konstrukci studny tak, aby se odtud dala bezpečně vyprostit uvězněná osoba. K tréninku byly primárně využity technické prostředky z kontejneru Paratech, který je součástí početné kontejnerové flotily HZS MSK. Během výcviků byly přísně dodržovány opatření ohledně covidu-19.

Výcvik hasičů při výkopech.Zdroj: HZS MSK

Pomáhá Praha i Ostrava

Profesionální hasiči z Prahy a Ostravy mají dva střední USAR odřady, doplněné o lékaře a psy, vycvičené na hledání zasypaných osob. Pražští hasiči drží pohotovost každý sudý měsíc, moravskoslezští každý lichý. Proto letěli v srpnu 2020 do Bejrútu pražští kolegové. Pokud by šlo o událost jiného, a ještě většího charakteru, mohou se oba úzce spolupracující týmy spojit do jednoho těžkého odřadu USAR a zasahovat v kterékoliv evropské zemi společně.

Střední USAR odřad HZS MSK je podobně jako pražský tým připravován nepřetržitě od roku 2008 (v roce 2010 proběhla první klasifikace týmu ze strany UN-INSARAG s pětiletou platností) pro vyhledávání a záchranu osob a další související činnost v zástavbách ze staticky narušených budov, například po zemětřesení, výbuchu či závalu.

„Je vybaven nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, mezi něž patří zejména přístroje na vyhledávání zavalených osob (echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery), technické prostředky pro vnikání do nepřístupných prostor či stabilizaci narušených stavebních konstrukcí, které si poradí s kovy, zdivem vč. betonu (vrtačky, sbíječky, speciální pily, hydraulické vyprošťovací nářadí apod.) či prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Součástí týmu jsou také speciálně cvičení a certifikovaní psi pro sutinové vyhledávání,“ uvedl ředitel HZS MSK brig. gen. Vladimír Vlček.

Členové týmu z řad profesionálních hasičů (celkem 70 členů) standardně slouží v jednotkách HZS MSK. To, co se naučí při přípravě a na cvičeních USAR týmu, mohou využít při „běžné“ zásahové činnosti. „V posledních letech příslušníci USAR týmu ve větší míře zasahovali při tragických výbuších v Moravskoslezském kraji v rodinném domku ve Strahovicích, ve vile v Novém Jičíně či v panelovém domě ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde zejména zajišťovali stabilizaci poškozených stavebních konstrukcí,“ poznamenal Vladimír Vlček.

Výcvik na zajišťování nestabilních výkopů a studní byl součástí pravidelné odborné přípravy příslušníků zařazených do USAR týmu HZS MSK. V roce 2022 bude USAR tým ČR absolvovat reklasifikační cvičení dle standardů UN-INSARAG, které se mělo původně konat v letošním roce (dvouletý odklad kvůli covidu-19).

USAR odřad se pravidelně připravuje již několik let na vhodných lokalitách nejen v České republice, v nedávné minulosti třeba ve veřejnosti nepřístupné části Dolní oblasti Vítkovic, ale také na nelehkých cvičeních po celé Evropě, zpravidla společně s obdobnými týmy z jiných zemí.