Poněkud netradičně se rozhodli uplynulý týden vyučovat v Základní škole Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Místní učitele zde totiž na několik dvouhodinových lekcí nahradili zahraniční stážisté z Brazílie, Číny, Malajsie, Kostariky, Turecka a Bosny a Hercegoviny.

Karneval, samba i sambodrom

Deník navštívil lekci brazilského stážisty Juniora Olivy. Mladý snědý muž vchází do třídy a okamžitě přitahuje oči všech dětí. Lze v nich spatřit natěšení, vzrušení a také očekávání. Junior děti zdraví a v angličtině plynně, avšak srozumitelně popisuje, jak se jmenuje a odkud pochází.

Postupně děti seznamuje se základními informacemi o své rodné zemi a její historii. Ukazuje jim vlajku a mluví o všech podstatných věcech každodenního života. Navíc se zmiňuje o karnevalu, sambě a slavném sambodromu, který je symbolem Brazílie. Děti se zaujetím poslouchají. Pro ty, kdo nerozumí všemu, je přítomen i překladatel, jeden z místních učitelů angličtiny.

Po úvodní seznamovací hodince, kdy lektor děti seznámil i se základními frázemi brazilské portugalštiny, se najednou postaví a vyzve děti, aby jej následovaly. Usměje se a říká dětem, že je čeká lekce samby, brazilského národního tance. Zapne magnetofon a třídu rozezvučí divoká latinskoamerická hudba, samba. Začíná se hýbat do rytmu a usmívajícím se dětem předvádí základní krok. Ze začátku zpomaleně, ale později v plném tempu.

Projekt Edison

Děti jej následují a celá třída se pohybuje v rytmu, nebo i mimo něj. Třídou se ozývá nadšený smích, výskot a zvuky školních přezůvek vrzajících o linoleum. Lektor si výuku užívá, stejně jako děti. Předvádí jim několik typů tance, a to dokonce i na písničky, které hrají naše tuzemská rádia.

Koordinátorka projektu, Tereza Krčíková, která ve škole vyučuje angličtinu a výtvarnou výchovu nám po hodině sdělila: „Cílem projektu Edison, který jsme zorganizovali s naším panem ředitelem a organizací AIESEC, je zejména to, aby to u nás na škole trochu ožilo a děti se dostaly do skutečného kontaktu s mluvčími."

Hlavním bodem akce je podle ní posílení mezikulturního vzdělávání. „Nadšená jsem nejvíce tím, že stážisté celý týden bydlí v domovech našich žáků, dostanou se tak do bližšího kontaktu a děti se toho dozvědí mnohem více než ve škole," dodala.

Šestice stážistů se v České republice zdrží celkem pět týdnů, během kterých navštíví další čtyři české školy. Tento týden zavítají do Příboru, poté navštíví Rožnov pod Radhoštěm.

MAGDALÉNA PASTRŇÁKOVÁ