A v létě byla komplexní rekonstrukce završena.

Sanatorium Jih se veřejnosti otevřelo před čtyřmi lety. Nejprve se jeho majitelé pustili do přestavby vnitřních prostor, tak aby mohli v říjnu 2015 přijmout první pacienty.

Za provozu se pak vlastníci postupně pustili do citlivé rekonstrukce vnější části budovy. „Postupně jsme na všech čtyřech patrech vyměnili okna, budovu jsme zateplili a po obou stranách vybavili požárním schodištěm,“ popisuje jeden z majitelů Sanatoria Jih, MUDr. Filip Horák. Protipožární prvky nechybí ani uvnitř budovy.

„Prvořadá je pro nás nejen kvalitní péče, ale i bezpečnost pacientů. Budova má proto novou vzduchotechniku i požární signalizaci. A také jsme napojeni na pult centrální ochrany,“ dodává Filip Horák.

V případě požáru by tak hasiči dojeli do pár minut.

Objekt má i novou fasádu a zrekonstruované přízemí. Majitelé nechali vybourati starý spojovací krček, který zejména v zimě sloužil jako neformální „kuřárna“.

Místo něj před budovou vznikl široký vjezd a parkovací stání pro sanitní vozidla. Součástí padesátimilionové investice byla i rekonstrukce výtahů, včetně těch evakuačních, sloužících pro převoz pacientů. V přízemí se pak nachází recepce, na kterou se mohou obracet návštěvy pacientů.

„Jestli mám ale opravdu z něčeho radost, tak je to fakt, že díky naší snaze o celkovou modernizaci sanatoria se do rekonstrukce prostor pustili i nájemníci, kteří u nás mají v přízemí a části prvního patra pronajaté prostory,“ poznamenává Filip Horák.

Nájemce – společnost Chronicare – otevře na přelomu léta a podzimu v kompletně zrekonstruovaných prostorách celkem 38 lůžek dlouhodobé a následné intenzivní ošetřovatelské péče.

Sanatorium Jih poskytuje své služby v Ostravě-Zábřehu. Původně objekt sloužil jako nemocnice. Ta však před více než 15 lety zanikla a později budova sloužila jako ubytovna.

Město ji nakonec prodalo novým majitelům, kteří se rozhodli bývalou nemocnici zrekonstruovat a vrátit místu původní účel svého vzniku: poskytování zdravotní péče.

„Když je kapacita sanatoria naplněna, staráme se dohromady o 145 lidí. Jde hlavně o pacienty po úraze nebo o klienty s neurologickým či interním onemocněním, kteří již nevyžadují akutní péči. V sanatoriu se je pak snažíme doléčit, tak aby se mohli vrátit zpět do svého domácího prostředí a v rámci svých možností žít nadále plnohodnotným životem,“ vysvětluje hlavní sestra Sanatoria Jih Ivana Kovaříková.

Péče v sanatoriu je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, pacienti mají k dispozici dvoulůžkové pokoje, každý má své vlastní sociální zařízení. Všechny prostory, včetně sociálního zázemí, jsou bezbariérové. Sanatorium Jih přijímá pacienty z nemocničních zařízení, z oddělení následné péče, z léčeben dlouhodobě nemocných i z domácího prostředí na doporučení praktického lékaře.