Zrychlením a takzvanou optimalizací za tři miliardy korun má projít i trať ze Svinova a výhybny Polanka nad Odrou do Kunčic. Jak upozornil server Zdopravy.cz, v soutěži nyní Správa železnic hledá firmu, která připraví projektovou dokumentaci pro společné povolení i provádění stavby. Odhadovaná hodnota zakázky na projektování je 61 milionů korun.

„Současný technický stav traťového úseku včetně stavebně – technických parametrů trati již nevyhovuje současným a zejména budoucím nárokům provozovaných dopravních segmentů na zajištění kvalitní a konkurenceschopné železniční dopravy, a to jak osobní, tak nákladní,“ vysvětluje plány na takzvanou optimalizaci Správa železnic v záměru projektu.

Podle mluvčího Správy železnic Jana Nevoly jsou odhadované náklady na stavbu tři miliardy korun. Záměr projektu, který je součástí zadávací dokumentace, uvádí částku o téměř miliardu korun vyšší. 

„Zahájení prací předpokládáme v roce 2026. Hotovo by mělo být o tři roky později. Bude však záležet na včasném dokončení dokumentace pro vydání společného povolení podle liniového zákona, projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), termínu vydání pravomocného společného povolení, dokončení majetkoprávního vypořádání a zajištění dostatečných finančních prostředků ze strany SFDI a EU,“ uvedl Nevola.

Součástí takzvané optimalizace bude zvýšení rychlosti na trati z 80 na 120 km/h.

Během úprav trati nedojde ještě k přepnutí na střídavou napájecí soustavu, úsek ale bude na konverzi připraven. Nejnákladnější částí bude komplexní rekonstrukce železniční stanice Ostrava-Vítkovice.

Záměr projektu připravilo v minulosti sdružení AFRY CZ a Sagasta.