Vědci s lidmi komunikují často „svou řečí". Snaží se jim vysvětlit problém, kterým se zabývají, v celé jeho šíři. Místo jednoduchých formulací rádi používají složité termíny. Vědec a akademik Pavel Drozd (na snímku vlevo) se ale složitostem vyhýbá. Sám totiž tvrdí, že lidé z univerzity musejí umět komunikovat s veřejností srozumitelně.

Jak naváže menší univerzita z Ostravy spolupráci se zahraniční univerzitou?

Je to většinou o lidech, kteří jsou už v rámci vědecké komunity známí. Pokud je to uznávaná osobnost, ostatním je více méně jedno, na jaké univerzitě působí. Uznání se přitom měří například tím, kolikrát někdo jiný použije vaše myšlenky ve svých pracech. Když se o vás víc ví, pak máte větší šanci, že vás někdo osloví s nabídkou spolupráce.

Kdo je magnetem Ostravské univerzity?

Na každé fakultě se někdo najde. Pokud mám hovořit o někom ze svého oboru, tak určitě pan docent Eliáš. Molekulární biolog, který zkoumá řasy a je v tomto světově proslulý. Dostává nabídky spolupráce na nejrůznějších projektech.

Co lékařská fakulta?

Na lékařské fakultě je například centrum pro studium obezity. Pracovníci centra spolupracují dokonce s pracovníky z Harvardu. Dělají špičkové chirurgické zákroky, sledují, jak se pacienti léčí a jestli jim hubnutí nepůsobí další komplikace. Mluvíme o obezitě, kdy už hrozí smrt. Je to celosvětová problematika. Mají o to zájem jak Američani, tak lidé z celé Evropy.

Protože vyučujete na přírodovědecké fakultě, zeptám se, učil jste i zpěváka Dana Bártu?

Dana učím na statistiku. Protože je entomolog, známe se už dost dlouhou dobu. Začátkem loňského roku jsme odlétali na Novou Guineu, kde jsme byli tři týdny. Dan ví přesně, co dělá a proč to dělá. I když je uznávaným expertem na vážky, chce se studiem aplikované ekologie posunout zase o kus dál.

Jaké otázky si klade současná ekologie, na co hledá odpovědi?

Záleží, jak to chápete. Ekologie je věda o vztazích organismů a jejich prostředí. A vztah člověka a prostředí je jen určitý výsek z ekologie.

Ale ten, který táhne..

Člověk je sice zajímavý živočich, ale existují mnohem zajímavější skupiny živočichů, na kterých se dají vysvětlit modely lidského chování. Například u hmyzu, jako jsou mravenci či včely. Proč si vzájemně pomáhají? Podobnými otázkami se zabývá behaviorální ekologie, která je v současnosti populární.

Kde se u včel vzala ta nesobeckost?

Chovat se tak, aby z toho měl druhý prospěch, takové jednání není pro organismy typické. Je možné, že původně se vyvíjely jako tvrdě sobecké a pomoc vznikla až jako určitý důsledek. Co když je altruismus ve skutečnosti skrytý egoismus? Třeba pokud herec pomůže chudým lidem, ukazuje tím své sociální postavení. Například, že na to má, tím zvyšuje i svou atraktivitu.

A na druhé straně to může myslet vážně…

Dobře. On si sice může myslet, že to dělá pro dobro, ale potom se dostaví ten hřejivý pocit. Obecně se tvrdí, že veškeré nesobecké jednání živočichů je vlastně skrytý tvrdý egoismus. Ta problematika je složitá, ale toto je třeba trend, na který i studenti momentálně slyší. Já se ale zabývám spíš počtem organismů na naší planetě. Je to běh na dlouhou trať. Zabývám se tím od roku 1998 společně s kolegy z Jihočeské univerzity.

K čemu to bude, jak se to dá využít?

Je důležité vědět, kolik hektarů deštného lesa lidé vykáceli a kolik dosud nepopsaných druhů tam zahynulo? Všechno se vším souvisí a lidstvo samo chce vědět, jak moc devastuje přírodu. Položit si otázku ve vědě neznamená, že poznatky rovnou uplatním. Marie Curie věděla úplné houby o tom, jestli když ten kámen něco vyzařoval, jestli to bude k něčemu někdy sloužit.

Výsledek hmatatelný z vědy pro firmu. Není to překážka?

Většinou na 90 výzkumů je 10 těch, které se dají rovnou uplatnit. Vztah mezi rostlinami a hmyzem může být do budoucna poměrně důležitý z hlediska ochrany proti škůdcům. Může se začít oteplovat, a k nám se budou dostávat druhy, kterým je v celku jedno, co žerou. Vyberou si například lány obilí a na nich způsobí hospodářské škody. Nebo budete studovat houby a zjistíte, že určitý druh plísně odpuzuje bakterie. Pomyslíte si, k čemu to je dobré, a najednou lékař řekne, vždyť by z toho mohlo být antibiotikum!

Dalším aktuálním tématem je sucho. Jak dlouho může trvat? Myslíte, že je to jen trend, který příjde a odejde za rok, za dva?

Suchem se zabývají desítky týmů a samy si s tím nevědí rady. Ode mě nemůžete čekat jednoznačnou odpověď. Zabývám se evoluční biologií a můžu jen říct, že klimatické výkyvy na Zemi byly vždycky. Naše planeta byla miliony let suchá. Lidský život je krátký, takže z našeho měřítka je to zásadní, ale pro historii planety může být například 50leté sucho naprosto bezvýznamným okamžikem. Ale nyní se děje vše rychle a opravdu se ukazuje, že některé klimatické změny mají vliv na ekonomiku.

Co třeba národy, které suchem už trpí?

Ty logicky budou migrovat. My jsme živočichové, kteří na změny musí umět reagovat. Tak jako poblíž Kalahari migrují velcí savci, tak budeme pravděpodobně migrovat i my.

Zvládneme to?

Vím, že se toho děsíme, protože jsme si v Evropě zvykli na poměrně silný blahobyt, a znepokojuje nás, že se budeme muset s někým o něco dělit, když jsme si vše tak tvrdě vydobyli, ale to jsou prostě zákonitosti přírody. Buď se budeme migraci tvrdě bránit, a nebo se spokojíme s menším blahem. Nemyslím, že takový postoj všichni zvládnou.

Kdyby sucho trvalo opravdu několik let, existují plány, jak si zajistit vodu kromě migrace?

To není záležitost často ani vědců. Myslím, že je to spíše technická záležitost, a netroufám si ji ani odhadnout.