Ostravská Černá kostka alias nová Moravskoslezská vědecká knihovna? Podolupark nebo Poho Park v Karviné? Dolnovítkovické MUSEum+ na vysokých pecích? A co teprve karvinský Eden – miliardový projekt vyhřívaných skleníků simulující různá i tropická či subtropická prostředí coby nový magnet na turisty?

Vizualizace CirkAreny. Takto by mohla vypadat..
Opozici vadí, jak Moravskoslezský kraj využije 19 miliard, kritizuje toho víc

Strategických projektů, které vybrala speciální krajská komise a které nyní budou dále schvalovány na vládní i evropské úrovni, je celkem 13. Vedle dalších menších projektů mezi ně bude rozděleno celkem 19 miliard korun, což je skoro stejná částka jako v Ústeckém a Karlovarském kraji dohromady. Není proto divu, že na regulérnost přiklepnutí dotace si chce důkladně posvítit nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI), která si na základě zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím vyžádala veškeré podklady o projektech i hodnotící komisi.

„Jedná se o obrovský balík peněz, jehož model distribuce mezi regiony a konečné příjemce obsahuje značná korupční rizika,“ říká právník TI Jan Dupák s tím, že kraje nemohou být při rozhodování o přidělení desítek miliard dostatečně transparentní. „O přiklepnutí projektů za miliardy se jedná za zavřenými dveřmi,“ vyčítá TI. Výběr za zavřenými dveřmi i konečnou volbu projektů kritizovala v uplynulých měsících také krajská opozice.

Aleš Uher
Komentář Aleše Uhra: Knihovna za dvě miliardy? Skleník za čtyři? Šílenství!

Co vzbudilo zájem Transparency International (TI) o projekty z Fondu spravedlivé transformace v Moravskoslezském kraji?

Jedná se o obrovský balík peněz, jehož model distribuce mezi regiony a konečné příjemce obsahuje značná korupční rizika. Ta spočívají především v tom, že se někomu podaří už na začátku ovlivnit nastavení systému takovým způsobem, že následně půjdou miliardy jinam než na spravedlivou transformaci. Později už to nebude napadnutelné, protože v pokřivených pravidlech se těžko vymáhá původní zamýšlený účel veřejných prostředků. Unijní příspěvek na spravedlivou transformaci je navíc jedinečnou příležitostí, jak pomoci právě těm regionům, které jsou historickým zaměřením na průmysl a těžbu v současnosti ekonomicky znevýhodněny.

Jan Dupák, právník společnosti Transparency International.Jan Dupák, právník společnosti Transparency International.Zdroj: se souhlasem Jana Dupáka

Platí z vašich zkušeností jakási přímá úměra, že čím větší balík peněz je ve hře, tím větší je snaha o nekalé praktiky?

Spíše ne. Snahy o nekalé praktiky existují u jakékoliv částky, ale s jejím zvyšováním se jednoznačně uplatňují sofistikovanější metody, zvyšuje se profesionalita a dostupné zdroje pro nasměrování veřejných prostředků daným směrem, častěji existuje politické krytí a vzhledem ke složitosti také zabere více času a energie komplikované formy korupce rozkrývat a omezovat.

Odhaluje TI korupční jednání spíše v dotační sféře z evropských programů, nebo na vnitrostátní úrovni?

Obecně vzato jsou častější projevy korupce na vnitrostátní úrovni. Evropské peníze jsou přece jen lépe hlídané a navíc je o jejich zacílení rozhoduje už na unijní úrovni, kam česká TI nemá takový vhled. Lze předpokládat, že i tam uplatňují vliv zájmové skupiny, ale téměř jistě to nevypadá tak divoce jako v České republice.

(zleva) důl ČSM Stonava, důl Darkov a důl Karviná (ČSA), 22. února 2021 na Karvinsku.
Konec dolů v Karviné: kolik horníků končí, s jakým odstupným a co s krajinou

Jakmile dostane TI předloženy potřebné podklady z krajského úřadu ohledně projektů žádajících o dotaci, jak bude postupovat? Prostudují si analytici jednotlivé projekty, zjistí, jak na ně reagovala hodnotící komise a budou hledat možné střety zájmů komise ve vztahu k žadatelům o dotaci strategických projektů?

Naší hlavní výtkou je, že kraje nejsou při rozhodování o desítkách miliard dostatečně transparentní. O přiklepnutí strategických projektů za miliardy se jedná za zavřenými dveřmi, bez účasti všech relevantních skupin. Přístup k jednáním a osobní vazby zajišťují významný vliv na konečné určení, kam peníze potečou. Naším hlavním požadavkem tedy je, aby byly zveřejňovány podrobnější informace, na jejichž základě si bude každý moci udělat obrázek, jak budou peníze na spravedlivou transformaci v regionech přispívat. Jsme přesvědčeni, že na tyto informace máme jako veřejnost nárok, protože se v podstatě ptáme na to, jak budou rozděleny veřejné peníze.

Takže?

Takže nyní poskytnuté informace zveřejníme jako dříve a samozřejmě s nimi budeme pracovat tak, jak jste popsal – to jste vystihl celkem přesně.

Na dnešní konferenci představili zástupci resortních ministerstev možnosti, jak využít evropské peníze na transformaci kraje.
Jak využít evropské peníze na transformaci kraje? Jsou tu nové možnosti

Bude se TI zabývat i hodnocením, zda jednotlivé projekty v Moravskoslezském kraji mají potenciál ucházet se o dotaci z Fondu spravedlivé transformace, nebo tuto otázku přenechá čistě kompetentním orgánům na ministerstvech a následně Evropské komisi?

Projekty obsahově nehodnotíme. Mohou tak činit například novináři, odborníci na projektové řízení či ekologické organizace, které budou mít díky aktivitě TI k dispozici důležité informace od krajů. K tomu samozřejmě budou relevantní výstupy institucí, které jste zmínil. Z již získaných podkladů však vyplývá, že orgány rozhodující o jednotlivých projektech (rozšířené regionální stálé konference) nejednou nerespektovaly stanoviska ministerstev k naplňování požadavků spravedlivé transformace (například projekt pro Sokolovskou uhelnou v Karlovarském kraji).

Podávala Transparency International žádost o přístup k informacím také v Ústeckém a Karlovarském kraji?

Ano, podávala.

A máte už zpětnou vazbu? Odmítli někteří žadatelé požadované podklady předložit, případně měli k tomu zákonný důvod?

Zatím ne. Lhůty pro vyjádření jsou pro všechny tři kraje shodné (pondělí 25. října) a z naší zkušenosti bývají informace poskytovány až těsně před jejím uplynutím. V minulosti informovaly všechny tři kraje odpovídajícím způsobem.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans (střed) si prohlédl Dolní oblast Vítkovice (DOV), 17. července 2021 v Ostravě.
EU dá kraji 18 miliard na rozvoj po uhlí. V Ostravě byl místošéf Evropské komise

Vybavíte si případ, kdy jste na nějaký projekt či žádost o dotaci úspěšně upozornili v Moravskoslezském kraji?

V Moravskoslezském kraji jsme v poslední době upozorňovali právě na nejasná pravidla pro rozdělování veřejných peněz. Jednalo se jednak o cílené zvýhodnění firem dodávajících OKD ve veřejných zakázkách vypisovaných krajem a vedle toho šlo o financování sportovních klubů v Karviné. V ani jednom z případů sice nelze říct, že by docházelo k uplácení nebo podobným korupčním praktikám, které si každý v souvislosti s korupcí představí, ale problém spočívá opět v té netransparentnosti, takže není veřejnosti zřejmé, proč veřejné podpory dostává právě konkrétně vybraný okruh příjemců. My netvrdíme, že by nemohl být některý ze sportovních klubů nebo některá z firem podpořena, jenom si politici a vlivové skupiny nemohou zvykat na to, že budou o významných částkách z veřejných rozpočtů rozhodovat podle svého uvážení bez jakéhokoliv zapojení veřejnosti, která podstatnou část těchto peněz vlastně platí.

V Ostravě nyní po mnoha letech dospěla ke svému konci kauza Martin Dědic, angažovala se Transparency International i v tomto případu?

Případ jsme zaznamenali, ale nemyslím, že bychom se v něm aktivně angažovali, vyjma možných dřívějších vyjádření pro média.

Vizualizace Černé kostky.
Budou stát miliardy. 13 strategických projektů Moravy a Slezska pod drobnohledem

Kraj žádosti vyhoví. Nevidí na postupu nic špatného

Na žádost Transparency International je kraj v požadovaném termínu do začátku příštího týdne připraven odpovědět. „Úřad hodlá požadavkům vyhovět v maximální možné míře. Nyní se připravují podrobné podklady k odpovědi. Předběžné studie proveditelnosti má hejtmanství k dispozici, po předchozím souhlasu s nositeli projektů budou spolu s odpovědí TI poskytnuty," potvrdila Deníku mluvčí kraje Nikola Birklenová. Důvody, proč si TI dokumenty vyžádala, nechce krajský úřad odhadovat. „Jelikož se jedná o miliardové finanční prostředky, dá se zvýšený zájem o jejich využití předpokládat. Kraj však zastává transparentní přístup, projekty byl projednány na veřejných projednáních v Karviné, Ostravě a Frenštátu p. Radhoštěm a nadále je kraj připraven komukoliv vysvětlit transparentní proces výběru strategických projektů,“ ubezpečila mluvčí, podle níž je třeba mít na paměti, že stále jde jen o předvýběr projektů, které se budou ucházet o evropské zdroje ve výzvě vyhlášené ministerstvem životního prostředí.

Práce v podzemí černouhelné šachty. Ilustrační snímek.
Konec uhlí na Karvinsku. Místní politici se bojí katastrofy, kraj není připraven

13 vybraných strategických projektů kraje
1. Černá kostka
2. Education District
3. LERCO – Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO)
4. REFRESH
5. TPA a DIMLab
6. CirkArena – Circular Economy R&D Centre
7. MUSEum+
8. EDEN Karviná
9. PODOLUPARK Karviná
10. CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií
11. POHO Park
12. TRAUTOM
Zdroj: hrajemskrajem.cz