„Vzhledem k potřebě snižování počtu nabízených míst ve středních školách v kraji v důsledku nepříznivého negativního demografického vývoje už obor gymnázium na této škole poskytován není. Tyto změny vycházejí z podrobné analýzy jak demografického vývoje, tak kapacit středních škol všech zřizovatelů se zaměřením na školy zřizované MSK a z potřeb vzdělávací nabídky ve střednědobém výhledu," uvedla mluvčí MSK Petra Špornová.

Podle ředitele školy Jiřího Kaličinského se tato situace ale stávajících studentů oboru gymnázium nedotkne.

„Je to sice škoda, ale nás už se to netýká. Ovlivní to ale ty, kteří jdou teď do druháku. Ti, pokud propadnou, budou muset jít na jinou školu," uvedla Ivana Dominiková, která od září nastoupí do třetího ročníku gymnázia na střední škole A. Heyrovského.

Ředitel Jiří Kaličinský však umožní žákům řešit tento problém i jinak. „Buď bychom propadnuvšímu umožnili přestup na jinou školu, nebo samozřejmě změnu oboru tak, aby na naší škole mohl zůstat," řekl Kaličinský.

Zrušení gymnázia bude mít však větší následky pro zaměstnance školy. „Do budoucna se změnám v pedagogickém i správním personálu asi nevyhneme. Přirozené odchody učitelů, například na mateřskou dovolenou, do důchodu nebo na jinou školu, situaci řeší jen částečně. Budeme tak zřejmě nuceni zkracovat úvazky nebo v budoucnosti i propouštět," uvedl.

Pokud už k obnovení oboru v roce 2017 nedojde, bude dále nutné změnit například název školy, internetovou doménu nebo nechat opravit nápis na budově školy. „To se ale nestane dříve, než naše brány opustí poslední gymnaziální student," dodal Kaličinský.

Lenka Lasáková