Radnice nechce dovolit umístit na náměstí gastrokontejner s výčepem, aby z něj bylo možné obsluhovat venkovní patnáctimetrovou terasu, která je jinak kvůli velké vzdálenosti od provozovny neobsluhovatelná.

Důvodem má být těžká váha nákladního vozu s rukou, který tam má kontejner dopravit stejně jako ve třech předešlých letech. Na to, aby zákaz neporušil, měla dohlížet i městská policie. S tímto tvrzením na konci minulého týdne přišel majitel a provozovatel Radegastovny na náměstí Jiří Zajíček. I po velkém humbuku, který se kolem tématu strhl, si na všech informacích sdělených Deníku stojí.

Strážníci? Nesmysl!

Přestože informaci o zainteresování strážníků popírá radnice, primátor i samotná městská policie. „O tom mi není nic známo. Proti tomuto tvrzení se zásadně ohrazujeme,“ říká místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Valentina Vaňková.

„Přišlo mi to jako hloupost a ověřil jsem si, že to není pravda,“ míní primátor Tomáš Macura. A oficiálně informaci popírá také mluvčí MPO Jindřich Machů. „Městská policie Ostrava provádí na Masarykově náměstí a v jeho okolí každodenně standardní výkon služby. Náplní výkonu služby je zejména zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, včetně podílení se na dohledu nad BESIP v rozsahu stanovených příslušným zákonem. V souvislosti s vyjádřením majitele restaurace Radegastovna ve vašem článku důrazně odmítáme jeho konstatování, že výkon služby byl na místě prováděn cíleně na pokyn či na žádost Úřadu Městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Stejně tak důrazně odmítáme tvrzení, že by byl výkon služby situován do předmětného místa po dobu dvou dnů formou stacionárního výkonu služby u restaurace Radegastovna,“ uvedl na dotaz Deníku Jindřich Machů.

Deník ve věci potenciálního nedorozumění znovu oslovil majitele Jiřího Zajíčka, který se zprávám jen směje. „Přišli za personálem a výslovně se ptali, kdy dovezeme kontejner. Musíme vás odchytit a nedovolit vám to dovést na náměstí‘ – přesně tohle řekli. Vždy dopoledne nás dva nebo tři dny po sobě přišli nějaký čas kontrolovat a ptali se na toto. Nedokážu říct, kteří strážníci to byli, ale proč bych si to proboha vymýšlel?“ kroutí hlavou Zajíček.

V pozadí tohoto podružného sporu zaniká informace, která zajímá všechny zainteresované v čele se Zajíčkem patrně nejvíce. Bude umístění gastrokontejneru povoleno a stihne vše vyřídit tak, aby se mu to na sezonu ještě vyplatilo?

„Tvrzení (o zákazu dovezení kontejneru kvůli těžké váze vozidla, pozn. red.) se nezakládá na pravdě. Zástupci odboru investic a místního hospodářství našeho městského obvodu se s panem Zajíčkem 9. června osobně sešli, aby s ním problém opětovné instalace operativně vyřešili. Panu Zajíčkovi bylo sděleno, že je třeba zajistit dovoz kontejneru méně těžkým vozidlem, aby nedošlo k porušení dláždění. S tímto pan Zajíček souhlasil,“ informuje místostarostka Valentina Vaňková.

Tvrzení proti tvrzení

„Pouze jsem si měl zjistit, jestli lze kontejner dopravit autem s menší tonáží, autem, které by složilo kontejner, aniž by se postavilo na náměstí. Poptal jsem tedy jeřáb a jeřábní společností mi bylo sděleno, že postavit tam kontejner přes strom, aniž by jeřáb vjel na náměstí, je nereálný požadavek. Nehledě na to, že jeřáb je mnohem těžší než auto na třech nápravách, které mají právě za cíl rozložit váhu vozidla. Jediným řešením je to, které jsem praktikoval už tři roky a nikdy jsem nic nepoškodil. A najednou to nelze? Nikdo to nechápeme,“ říká Zajíček, podle něhož pokusů zmařit mu zahrádku bylo ze strany radnice vícero.

Podle svých slov si připadá bezradný a téma hodlá řešit s úřadem telefonicky, aby dále neztrácel zákonnou třicetidenní lhůtu. Mezitím předmětný kontejner po třech letech provozu renovoval.

„Mým cílem není dělat na náměstí ostudu. Ale dostanu se tam?“Z vyjádření místostarostky Vaňkové však vyplývá, že míček je na straně provozovatele. „Zvláštní užívání pro umístění gastrokontejneru bylo vydáno a nabylo řádně právní moci. Zástupce odboru investic a místního hospodářství v pondělí znovu telefonicky s panem Zajíčkem mluvil a potvrdil si dohodnutý postup dopravy a instalace, na čemž se obě strany 9. června shodly,“ uzavírá Vaňková. Jak celá situace dopadne však patrně netuší nikdo ze zainteresovaných.