„V listopadu uplyne devatenáct let od doby, kdy započala likvidace tohoto státního podniku, jehož kmenové jmění tehdy dosahovalo částky bezmála sedmatřiceti milionů korun. Proces likvidace stále není dokončen a původní likvidátor byl ve vztahu k zakladateli více než dva roky zcela nečinný," vysvětlovala mluvčí radnice Martina Gavendová.

Likvidátoři se v PBH podle ní vyměnili letos na jaře. „Původní byl odvolán a ustaven nový. Ten kvůli podezření z nehospodárného nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku k hospodaření v prvé řadě přikročil k prověřování dosavadního postupu likvidace, ke kontrole zákonnosti a oprávněnosti učiněných kroků," upřesnila mluvčí.

Radní na Jihu došli k přesvědčení, že odvolaný likvidátor „mohl při uzavírání smluv o provedení dražeb hradit nepřiměřeně vysoké náklady na krytí dražeb a tím porušit zákonem danou povinnost řádně opatrovat a spravovat majetek státního podniku". Z původní sedmatřicetimilionové hodnoty se ostatně zůstatek PBH Ostrava 3 snížil na nynějšího půl milionu korun.

„Odhadujeme, že náklady na dražby mohly v obecné rovině tvořit až 54 procent vydražené ceny předmětu dražby. O tyto částky byl majetek státního podniku ve prospěch jednotlivých dražebníků snížen," zdůvodnila Gavendová a poukázala také na „velmi úzké vazby" odvolaného likvidátora se zástupci subjektů figurujících v procesu likvidace.