Ministerstvo kultury ČR loni zahájilo řízení o prohlášení vítkovické radnice za kulturní památku na základě podnětu starosty vítkovického obvodu Richarda Čermáka.

Do rejstříku Státního seznamu nemovitých kulturních památek Severomoravského kraje přitom již byla radnice zapsána 8. července 1988. 

"V roce 2020 ale Nejvyšší správní soud rozhodl, že všechny kulturní památky zapsané do rejstříku Státních seznamů po 31. prosinci 1987 nebyly právně ustanoveny kulturní památkou, neboť od počátku roku 1988 již platil nový zákon o státní památkové péči. Nyní byl vítkovické radnici status kulturní památky navrácen," vysvětlila mediální zástupkyně obvodu Lenka Gulašiová.

Ve fotogalerii výše najdete snímky radnice z roku 2018, ve fotogalerii níže se můžete podíval na historické záběry staronové kulturní památky Ostravy:

Vítkovická radnice na snímcích z archivu

Jak dále dodala, podnět starosty vítkovického obvodu podpořily i další instituce - Magistrát města Ostravy, ostravská pobočka  Národního památkového ústavu a Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Právě v odůvodnění krajského úřadu kromě jiného zaznělo, že se na danou budovu již dříve nahlíželo jako na kulturní památku.

Z pěti už pouze tři

„Jsme rádi, že vítkovické radnici byl status kulturní památky navrácen. Je ostravským fenoménem nejen díky své podobě, ale také díky tomu, že patří mezi pouhých pět architektonicky pozoruhodných radničních budov na území Ostravy - Vítkovice, Slezská Ostrava, Moravská Ostrava, Přívoz a Nová radnice," konstatoval starosta Vítkovic Richard Čermák.

"Dnes z těchto pěti objektů slouží jako radnice pouze tři, jedním z nich je právě ta naše, která, jak zdůvodnil i krajský úřad, má vedle architektonicko-historické a stavebně-řemeslné hodnoty i významnou dokumentárně-historickou a urbanistickou hodnotu jako typická výstavba přelomu 19. a 20. století na území Vítkovic."

Gotika, renesance i secese

Autorem projektu vítkovické radnice je vídeňský architekt Max von Ferstel (1859–1936). Podle jeho architektonického návrhu byla budova v roce 1902 postavena.

"Zatímco exteriér představuje ojedinělou kombinaci forem historismu s odkazy na gotiku a renesanci, v interiéru promlouvá nastupující secese. Reprezentativní vzhled radnice úzce souvisel s tehdejším výjimečným postavením Vítkovic, kde mělo silnou pozici prosperující Vítkovické horní a hutní těžířstvo, později známé jako Vítkovické železárny," popisuje unikátnost budovy Lenka Gulašiová.

Další unikáty ostravských Vítkovic:

Fotogalerie: Radnice obvodu Ostrava-Vítkovice

K TÉMATU
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, doporučil prohlášení radnice ve Vítkovicích za kulturní památku s odůvodněním, v němž kromě jiného zaznělo:
„Vítkovická radnice z režného cihelného zdiva z let 1901–1902 představuje jednu z význačných veřejných budov tzv. Nových Vítkovic, vystavěných v době, kdy tato obec, respektive průmyslová osada, usilovala o městská práva. Městem se Vítkovice staly v roce 1908, takže lze konstatovat, že vybudováním radnice se k tomuto cíli výrazně přiblížily.“
V roce 2022, kdy vítkovická radnice oslavila své jubileum, vydal městský obvod stošedesátistránkovou publikaci s názvem Vítkovická radnice – cihelná architektura mezi novogotikou, secesí a železem.