„Kvituji, že všechny tři osobnosti jsou stále v produktivním věku a při síle, ještě mnoho dobrého tak jistě vykonají a mohou být nadále vzornou inspiraci pro mnoho z nás,“ oznámil na středečním zastupitelstvu primátor Ostravy Tomáš Macura a nechal zastupitele schválit udělení Ceny města Ostravy dvornímu architektu Dolních Vítkovic Josefu Pleskotovi, ředitelce okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu a majitelce antikvariátu Fiducia Iloně Rozehnalové a propagátorce vědy a výzkumu Lence Mynářové. Všichni ocenění, kteří na zastupitelstvu ocenění převzali, získali také finanční odměnu ve výši sto tisíc korun.

Pietní pochod za reprodukční, ženská a lidská práva v Polsku, 11.listopadu 2021 v Ostravě.
Demonstrace v Ostravě proti zákazu potratů v Polsku, symbolem byla smrt Izabely

Ostrava dosud udělila 34 těchto ocenění, naposledy 16. září loňskému roku in memoriam zesnulému řediteli ostravské zoo Petru Čolasovi, za něhož ocenění převzali jeho synové. Vedle nich uděluje také čestná občanství města, které pak získalo 71 osobností, první v roce 1935 prvorepublikoví prezidenti Masaryk s Benešem, naposledy v roce 2017 chirurg Věroslav Dušek a herec a publicista Luděk Eliáš, který přežil Osvětim i pochod smrti.

Kdo jsou oceněné osobnosti Ostravy

Ilona Rozehnalová

Ostravská patriotka, majitelka a ředitelka Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu a také antikvariátu Fiducia. Dlouhodobě iniciuje činnost institucí a jednotlivců, aby pochopili historický charakter Ostravy a zapojili se tak do proměny města s mnoha kulturami a vrstevnatou existencí. Podněcuje aktivity, které mobilizují další obyvatele, aby Ostrava zůstávala prostorem, kde se daří realizovat nápady. Angažuje se V otázkách rozvoje města Ostravy, organizuje diskuse na aktuální témata, snaží se přiblížit veřejnosti to nejzajímavější z oblasti literatury, architektury a industriálního dědictví Ostravy. Okruh jejich aktivit je nesmírně široký.

Lenka Mynářová

PhDr. Lenka Mynářová je absolventkou Filozofické fakulty UK Praha. Je úspěšnou a žádanou odbornicí V oblasti marketingu Vědy a výzkumu. Prostřednictvím společnosti Nafigate corporation, kterou řídí a spoluvlastní, dokázala proslavit Česko na celém světě. Výsledky své práce, své zkušenosti nasbírané po celém světě se paní Mynářová snaží předávat České republice, Moravskoslezskému kraji a městu Ostrava. Je iniciátorkou systematické podpory výuky technických oborů, a podpory talentů městem Ostrava. Vyhledává talenty a pomáhá jim rozvíjet talent a uplatnit V praxi. Spolupracuje se školami, neziskovými vzdělávacími a výzkumnými organizacemi, firmami. Propojuje talenty s odborníky, mentory, mnohé z talentů osobně sponzoruje. Je spoluautorkou Vize evropsky významného science learningového centra V Ostravě (Svět techniky), členkou odborného týmu po celou dobu realizace projektu, klíčovým odborným garantem vznikajících vzdělávacích aktivit.

Josef Pleskot

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT V Praze kde následně až do roku 1982 vyučoval na katedře teorie a vývoje architektury. V letech 1982—1991 byl zaměstnán V Krajském projektovém ústavu, v ateliéru G-16. Roku 1990 se na svou alma mater krátce vrátil jako pedagog, od roku 1991 vede v pražských Holešovicích vlastní architektonickou kancelář AP atelier. Od roku 1997 je členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu V mezinárodních přehlídkách. Vroce 2009 byl V odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí. V roce 2014 získal titul „Architekt roku“, ato za pokračující sérii architektonických realizací, které patří k oborové špičce toho, co vzniká v České republice. V tomto roce především za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic V Ostravě (multifunkční aula Gong, Svět techniky, Bolt Tower).