I přes nutné komplikace při začátku výuky v podobě testování dvakrát týdně je Miroslava Bukovská ráda, že se děti do školy vrátily. „Největší problém distanční výuky spočívá v tom, že se látka s dětmi nedá dostatečně dobře procvičit. Ve škole máte větší prostor a jiné možnosti, navíc rodič nemá potřebné pedagogické vzdělání,“ říká v rozhovoru pro Deník Miroslava Bukovská.

Neměla jste obavy, že žáci budou mít z testování strach či obavy?
Neměla jsem obavy o samotné děti, důležité je, jak to pojme která rodina. Rodiče prvňáčků jsme požádali, aby s dětmi přišli a pomohli jim. Jsme rádi, že nás všichni vyslyšeli. Rodiče dětí z vyšších tříd pak dostali dostatečně dopředu odkaz na instruktážní video, jak test probíhá. Ubezpečila jsem také všechny rodiče, že žádný z pedagogů nebude provádět samotný odběr vzorku, ale bude jen nápomocen každému dítěti při manipulaci se zkumavkami a vyhodnocením testu. Samotný výtěr si každé dítě provádí samo. Byli jsme však připraveni kontaktovat rodiče, kdyby v daný moment některé z dětí dostalo strach a test odmítlo. Určitě bychom ho do testování nenutili.

První den se to nestalo, ale pokud by některé z testovaných dětí bylo v budoucnu pozitivní, jaký je připravený „krizový plán“ pro danou třídu?
To, co se děje před školou neovlivníme, ale na půdě školy postupujeme podle jednotných pravidel, která jsme dostali z ministerstva školství. Kdyby některé dítě bylo pozitivní v pondělí, avšak dodržovalo rozestup, mělo roušku a dezinfikovalo by si ruce, bylo by izolováno a kontaktovali bychom rodiče. Ostatní děti by šly s pedagogem do třídy a pokračovala by standardní výuka. Netestujeme je v běžných kmenových třídách, kde se učí, ale jde o vyhrazené učebny či v případě prvních tříd jídelna, a teprve poté děti míří do třídy. Do izolace by šly až v případě následného pozitivního PCR testu daného žáka. Ve čtvrtek je tomu jinak – kdybychom měli pozitivní dítě, do karantény zamíří ihned celá třída a rodiče si své děti musejí vyzvednout a čekat doma, jak dopadne následný PCR test jejich spolužáka. Při pozitivitě testů se berou v potaz poslední dva dny, a jelikož o víkendu děti nepřišly do kontaktu s kolektivem, přihlíží se k tomu jinak než ve čtvrtek.

Jak budete přistupovat k žákům, které rodiče odmítnou pravidelně nechat testovat, a budou tedy muset zůstat doma?
Rodič, který nesouhlasí s testováním a nevyšle své dítě testovat buď u nás ve škole nebo na oficiálním odběrném místě, ponechává si dítě doma a omlouvá je podle platného školního řádu. Dítě bereme tak, jako by bylo nemocné. To je pro všechny školy stejné. Takové dítě se neúčastní ani on-line výuky, protože ta probíhá po ročnících. V pondělí se z jednotlivých tříd omluvily vyloženě jednotky dětí, nanejvýš do deseti procent kapacity třídy, ale ne vždy nutně z důvodu odmítnutí testování – máme tu karanténu, úraz i další důvody.

Kolik pedagogů máte nyní přítomných ve škole? Jen při testování žáků jsou v učebně vždy tři…
Zapojeny jsou každé ráno téměř všechny vychovatelky, kromě toho pomáhá také školní asistentka a samozřejmě testování vždy vede třídní učitelka, ve kterou mají děti přece jen větší důvěru. Vypomáhají také školní asistentka nebo pedagogové z druhého stupně, kteří zahajují distanční vzdělávání až okolo 10. hodiny, takže mají časový prostor.

Jak dlouho si dokážete představit fungování v tomto režimu s pravidelným testováním dvakrát do týdne před výukou?
Testování neprovádíme před výukou, bereme to jakou součást hodiny. Za tu námahu to ale přese všechny komplikace stojí, je důležité, aby děti mohly být ve škole. To je velké pozitivum. Je už skutečně nutné, aby byly v kolektivu a potkávaly se.

Jak naopak vnímáte situaci deváťáků připravujících se na přestup na střední školu? Považujete za nutný i jejich návrat do lavic?
Kolegyně matematička, která připravuje žáky na přijímací zkoušky z matematiky, říká, že žáci jsou za poslední dva roky připravení na přijímací zkoušky nejvíce, co kdy byli. Kdo chce, věnuje se tomu skutečně naplno. Žákům nabízíme on-line kurzy z českého jazyka a matematiky, mohou také individuálně konzultovat s pedagogy ve škole a nyní jsme využili možnosti skupinových konzultací až šesti žáků devátých tříd. Všechny děti v celé republice měly stejné podmínky a jdou z jedné startovací čáry, takže v tom nevidím problém.

Co podle vás poslední rok ve vzdělávání dětí ukázal?
Ukázalo se, že některé učivo je více důležité, jiné méně. Chystá se revize rámcového vzdělávacího programu a i tyto postřehy pro ni mohou být důležité. Něčemu se v hodinách věnujete více, něčemu méně, největší problém distanční výuky je ale v tom, že se látka s dětmi nedá dostatečně dobře procvičit. Ve škole pro ně máte větší prostor, navíc rodič nemá potřebné pedagogické vzdělání, aby věděl co a jak s dítětem procvičit.

Nedávno jsem byla oceněna jako pedagogická osobnost roku 2021 v Ostravě. Máte z takového ocenění radost, možná o to větší než jindy?
Neberu to jako cenu pro sebe, ale pro celou školu, protože jsou zde skvělí pedagogové. Snažíme se jít s dobou, neustrnout na místě. Účastníme se řady projektů, o to více nás nyní mrzí, že práce s talentovanými žáky je nyní velmi omezená. Ocenění jsem získala díky kolegům, kteří jsou aktivní. Stavíte na nich. Kdyby nebyli ochotní a aktivní, žádným příkazem byste dobrých výsledků nedosáhli. Chceme mít dobré jméno, s tím jsem před devíti lety do konkurzu na ředitelku šla.