Prašnost se zvýšila v úterý večer. V průběhu středečního dopoledne se množství prachových částic nadále zvyšovalo a podle předpovědi meteorologů by se rozptylové podmínky měly zlepšit v noci na čtvrtek, kdy se změnou počasí začne foukat. 

Prašnost v Ostravě 19. 12. 2018Zdroj: ČHMÚ

Na více místech Karvinska a Ostravska se množství prachu o velikosti zrna do 10 mikrometrů (PM10) se v hodinových měřených koncentracích pohybovalo až do 300 mikrogramů v metru krychlovém vzduchu. 

Prašnost v Havířově 19. 12. 2018.Zdroj: ČHMÚ

Nejvyšší prašnost byla zaznamenána v noci ve Věřňovicích u Bohumína (289). Více než 250 mikrogramů bylo naměřeno v Karviné.

I ve středu dopoledne ale stanice v Havířově, Vratimově, Rychvaldě nebo některé ostravské měřily až 200 mikrogramům prachu. 

Aktuální informace o ovzduší

Vesměs všechny stanice v kraji vykazovaly nadlimitní hodnoty prachu, které se sledují ve 24hodinovém období a limit pro PM10 je stanoven na 50 mikrogramů. 

Protože se očekává zlepšení rozptylových podmínek, nebylo vyhlášeno varování ani omezení. 

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to za přesně stanovených podmínek.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, menší částice pronikají až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.

Ochrana před prachem

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.