„Došlo k pozastavení prací z důvodu archeologických nálezů v rámci průzkumu, který prováděl Národní památkový ústav. V průběhu stavby byly rovněž zjištěny i nutné dodatečné stavební práce. Například byly pod betonovou podkladní deskou nalezeny žulové kostky, které musely být odstraněny a budou využity pro větší autentičnost na dláždění kolejového památníku. Dále dojde třeba ke změně zadláždění ploch v okolí sloupků veřejného osvětlení mramorovou kostkou, a to proto, aby se v případě nutných oprav veřejného osvětlení nemuselo zasahovat do okolní dlažby. Stavba by ale měla být dokončena do konce letošního roku," vysvětlila mluvčí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková.

Rekonstrukce ulice zahrnuje nejen opravu povrchu, ale i vysazení stromů, upevnění stojanů na kola a pítek pro lidi.

Zároveň bude pěší zónu zdobit i kolejový památník.

Akce si vyžádá zhruba 27 milionů korun, přičemž většinu nákladů pokryjí dotace Evropské unie.