Ostravští radní schválili příspěvek pro městský obvod ve výši osmi milionů korun. 

Celkové náklady, které by se měly vyšplhat k deseti milionům, zahrnují opravy interiéru, přístupového schodiště a přilehlé zpevněné plochy.

„Jsem ráda, že se na letošní rok podařilo v rozpočtu města vyčlenit finanční prostředky na rekonstrukce či jiné úpravy hřbitovů v jednotlivých městských obvodech. Celkově se jedná o 23 milionů korun,“ dodala resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. 

Rekonstrukce budovy hřbitova ve Slezské Ostravě může začít. Radnice přispěje osmi miliony.

Cílem úprav na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě je zásadní modernizace budovy hřbitovní správy tak, aby prostředí v ní zajistilo návštěvníkům soukromí při vyřizování těžkých životních situací. 

Upraveny budou kancelářské prostory, instalována klimatizace a vyvolávací systém. Špatný technický stav hlavního vstupního schodiště s chodníkovou rampou, který je způsoben i vinou nestabilního podlaží, bude odstraněn rekonstrukcí a stabilizací podloží.

Překládat se bude také veřejné osvětlení podél schodiště, které je v současnosti ve špatném technickém stavu a ohrožuje bezpečnost návštěvníků hřbitova.

Obvod Slezská Ostrava aktuálně vybírá dodavatele ve veřejné zakázce. Práce by měly začít na jaře, hotovy budou během čtyř měsíců. Po dobu rekonstrukce se musí občané připravit na ztížený přístup v oblasti probíhajících prací. 

„Zásadní pro nás je, aby byl hřbitov bezproblémově přístupný na začátku listopadu v období Dušiček. Věřím, že právě díky podpoře města, se nám postupně podaří nadále zlepšovat prostředí hřbitova, který bude na návštěvníky působit přívětivěji a nabídne zejména pozůstalým větší komfort,“ doplnil starosta obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš. 

Město zároveň připravuje přestavbu krematoria. Realizována bude podle vítězného návrhu z architektonické soutěže vyhlášené v loňském roce.

Rekonstrukce jediného krematoria v Moravskoslezském kraji je naplánována na roky 2021–2022.

Rekonstrukce budovy hřbitova ve Slezské Ostravě může začít. Radnice přispěje osmi miliony.