Pozorný návštěvník parku si mohl v nejbližších dnech všimnout nového mobiliáře. „Osazujeme nové lavičky a odpadkové koše, případně opravujeme stávající vybavení," řekla Vojkovská.

Nového kabátu se dočká i celá hlavní promenáda od busty Jana Ámose Komenského po most Pionýrů.„Stará, opotřebená, popraskaná dlažba a její podkladní vrstvy už byly odstraněny. Nyní se buduje nová pěší komunikace z žulových kostek a žulové dlažby do betonových a kamenných obrub," dodala Vojkovská.

Hrubé terénní úpravy připravují území parku na výsadbu vegetace z buxusů a tisů. Samostatným projektem, který na celkovou rekonstrukci navazuje, je i oprava dětského hřiště za Novou radnicí. V současnosti jsou lavičky v parku ukotveny jen provizorně. Podle tiskové mluvčí je to však jen provizorní řešení a všechny detaily se budou s dodavateli dolaďovat tak, aby se zamezilo případnému vandalismu. Právě tento problém, kterému městský park dlouhodobě čelí, se vedení města snaží minimalizovat.

„Bohužel se vandalům nelze zcela ubránit. Každopádně je nový mobiliář uzpůsoben tak, abychom zabránili jeho poškození nebo samotnému zcizení," uzavřela Vojkovská. Dokončení všech prací se předpokládá koncem října.

TEREZA PINTÉROVÁ