Podle odboru dopravy Magistrátu města Ostravy se v případě rekonstrukce Průběžné ulice jedná o dlouhodobě plánovanou souvislou údržbu. Ta nemá souvislost s třaskavým projektem zamýšlené tramvajové trati Slovan-Duha-Globus (více zde), který již několik let rezonuje mezi obyvateli Poruby a má své příznivce i odpůrce.

Od pondělí 11. září 2023 (00.00 h) do pátku 24. listopadu 2023 (24.00 h), z důvodu rekonstrukce a uzávěry části ul. Průběžné v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 40, 43, 47, 48, 49, 78 a 88, které budou odkloněny po ul. Bedřicha Nikodéma a po ul. Opavské. Zastávky Karola Šmidkeho, Oty Synka, Ludvíka Podéště nebudou dočasně obsluhovány linkami MHD. Z důvodu neprůjezdnosti ul. Průběžné nebude zavedena náhradní doprava. Na linkách č. 40, 43, 47, 48, 49, 58, 78 a 88 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících. Tolik prohlášení uvedené na webových stránkách Dopravního podniku Ostrava. Podrobný rozpis výlukových jízdních řádů uvádíme níže v boxech.

Rekonstrukce křižovatky přinese uzavření části Opavské ulice v Ostravě.
Další dopravní peklo v Ostravě se blíží. Uzavřena bude část Opavské ulice

Oznámení o rekonstrukci Průběžné ulice vzbudilo vlnu emocí mezi místními obyvateli. Dlouhodobou uzávěru kritizují především senioři. „Jak se teď dostanu k Duze? Jezdím tam na poštu, na trhy a na nákupy do Penny. Chodím o berlích, to se tam mám štrachat přes celý osmák?“ rozhořčuje se pan Alois bydlící v činžáku v ulici Ludvíka Podéště. „A jak já se mám dopravit na rehabilitace k fakultní nemocnici,“ přidává svůj názor důchodkyně, paní Naďa s tím, že bude zřejmě odkázána na služby senior taxi.

Křižovatku v Ludgeřovicích nahradí kruhový objezd.
Řidiče čekají nástrahy na cestách. Stavba kruháče i oprava silnice u Ostravy

Jako velký problém vnímají uzávěru Průběžné ulice ale také lidé, kteří jsou zvyklí se dopravovat z osmého porubského obvodu do jiných částí Ostravy za prací. „Pracuji ve vítkovické nemocnici. Na denní dvanáctihodinové směny vstávám ve čtyři hodiny ráno, teď kvůli uzávěře budu muset posunout budíček na půl čtvrtou,“ konstatuje slečna Hana, která v Nemocnici AGEL v Ostravě-Vítkovicích pracuje jako zdravotní sestra. A jak posléze dodává, není nadšená ani z toho, že za tmy bude muset cestou k autobusové zastávce u Duhy míjet i lokality, kde se sdružují lidé bez domova.

Výlukový jízdní řád během rekonstrukce Průběžné ulice.Výlukový jízdní řád během rekonstrukce Průběžné ulice.Zdroj: se souhlasem DPO

Organizace dopravy

Zastávky Karola Šmidkeho, Oty Synka, Ludvíka Podéště budou MIMO PROVOZ a po uvedenou dobu nebudou obsluhovány linkami MHD.

Zastávka Duha (na ul. 17. listopadu) bude obsluhována pouze linkami č. 43, 44, 45 a 58.


Linka č. 40
bude v úseku zastávek Jana Šoupala – Poruba,Opavská vedena oběma směry odklonem po ul. Bedřicha Nikodéma (přes zastávky Duha a Poruba,Otakara Jeremiáše) a po ul. Opavské.
Linka č. 43
bude v úseku zastávek Pustkovec – Poruba,Opavská vedena oběma směry odklonem po trasách dle poznámek v jízdním řádu a po ul. Bedřicha Nikodéma (přes zastávky Duha a Poruba,Otakara Jeremiáše) a po ul. Opavské.
Linky č. 47, 48, 49 a 78
budou v úseku zastávek Pustkovec – Poruba,Opavská vedeny oběma směry odklonem po ul. Bedřicha Nikodéma (přes zastávky Duha a Poruba,Otakara Jeremiáše) a po ul. Opavské.
Linka č. 58
jede s platností od 4. září 2023 po nové trase ( …více na dpo.cz/zari2023 ).
Od pondělí 11. září 2023 se mění pouze jízdní řád z důvodu změny přípojů na linku.
Linka č. 88
bude v úseku zastávek Poruba,Alšovo nám. – Poruba,Opavská vedena oběma směry odklonem po ul. Bedřicha Nikodéma (přes zastávku Duha) a po ul. Opavské.

Trasy autobusových linek


Linka č. 40 pojede v trase:
Poruba,radnice – Fakultní nemocnice – Poruba,Alšovo nám. – Poruba,vozovna – Čistírny – Duha (na ul. Bedřicha Nikodéma) – Poruba,Otakara Jeremiáše – Poruba,Opavská / Poruba,Globus a zpět.
Linka č. 43 pojede v trase:
Svinov,nádraží – Jižní svahy – Bytostav – Poruba,vozovna – Pustkovec – Duha (na ul. 17. listopadu) – Dílny DP Ostrava – Duha (na ul. Bedřicha Nikodéma) – Poruba,Otakara Jeremiáše – Poruba,Opavská a zpět.
Linka č. 47 pojede v trase:
Poruba,Studentská – Hlavní třída – Pustkovec – Duha (na ul. Bedřicha Nikodéma) – Poruba,Otakara Jeremiáše – Poruba,Opavská – Spojovací – Plesná,statek – Plesenka – Plesná a zpět.
Linka č. 48 pojede v trase:
Hrabová,PZ jih – Hrabová,Tesco – Hrabůvka,Benzina – Náměstí Ostrava-Jih – Náměstí SNP – Pískové doly – Svinov,mosty – Slavíkova – Pustkovec – Duha (na ul. Bedřicha Nikodéma) – Poruba,Otakara Jeremiáše – Poruba,Opavská a zpět.
Linka č. 49 pojede v trase:
Michálkovice – Brigádnická – Důl Heřmanice – Bohumínská – Sad B.Němcové – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Slavíkova – Pustkovec – Duha (na ul. Bedřicha Nikodéma) – Poruba,Otakara Jeremiáše – Poruba,Opavská a zpět.
Linka č. 78 pojede v trase:
Hrabová,PZ jih – Hrabůvka,Benzina – Náměstí Ostrava-Jih – Výškovická – Fakultní nemocnice – Hlavní třída – Pustkovec – Duha (na ul. Bedřicha Nikodéma) – Poruba,Otakara Jeremiáše – Poruba,Opavská a zpět.
Linka č. 88 pojede v trase:
ZOO – Most Pionýrů – Českobratrská – Dolní Vítkovice – Hrabůvka,Poliklinika – Kotva – Francouzská – Poruba,Alšovo nám. – Duha (na ul. Bedřicha Nikodéma) – Poruba,Opavská a zpět.

Přemístěné zastávky

Duha - pro linky č. 40, 47, 48, 49, 78 a 88 (směr Poruba,Opavská)
se přemísťuje na ul. Bedřicha Nikodéma, za okružní křižovatku, na standardní zastávku Duha (směrem nahoru k zastávce Poruba,Otakara Jeremiáše).
Duha - pro linky č. 40, 47, 48, 49, 78 a 88 (směr Pustkovec)
se přemísťuje na ul. Bedřicha Nikodéma, před okružní křižovatku, na standardní zastávku Duha (směrem dolů od zastávky Poruba,Otakara Jeremiáše).