Rekonstrukce Mitrovické ulice i obou mostů potrvá až do počátku příštího roku. Celá akce vyjde na 77 milionů korun, veškeré náklady uhradí Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu.

„Řidiči se mohou těšit na kvalitně opravenou silnici. Během oprav bude zachováno současné uspořádání komunikace. Silnice tedy bude stejně široká jako doposud, bude kopírovat původní vedení i výškové uspořádání. Jen bude prostě komplet nová, bude se po ní jezdit pohodlněji a bezpečněji. Rekonstrukcí projdou i dva mosty, velký vedoucí přes D56 a menší, který vede přes potok Ščučí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka a upřesnil, že jde o mosty evidované pod čísly 47811-2 a 47811-3.

Rekonstruované silnice pak nesou označení II/478 a III/47811, jedná se o úsek od křižovatky se silnicí I/58 (ulice Plzeňská) po křižovatku se silnicí III/4705 (ulice Rudé armády).

Rekonstrukce mostů přes Rudnou ulici, 20. prosince 2022, Ostrava.
Na Rudné v Ostravě „přehodí výhybku“. Jeden most je hotový, druhý půjde k zemi

Staveniště bylo zhotoviteli předáno dnes. Podle smlouvy se společností STRABAG má modernizace trvat 270 dnů, hotovo by mělo být nejpozději 6. ledna příštího roku.

„Původní silnice už byla skutečně ve velmi nevyhovujícím provozně-technickém stavu. Součástí prací bude nejen nový povrch s protismykovými úpravami, ale také homogenizace podkladních vrstev, rekonstrukce odvodnění, nové přídlažby i svodidla a dopravní značení. Projekt počítá také s obnovením povrchu autobusových zastávek,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania. 

Objížďky povedou po ulicích Krmelínská a Prodloužená na dálnici D56 a také po ulicích Mostní a Paskovská.