Národní akreditační úřad (NAÚ) se proto rozhodl prověřit přijímací řízení na všech fakultách univerzity. Jaké výsledky kontrola přinesla, a co by pro univerzitu znamenala případná ztráta institucionální akreditace, vysvětluje v rozhovoru pro Deník rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

„Nikde jinde se nedělo to, co se bohužel stávalo na Lékařské fakultě, totiž aby se na studia dostali i uchazeči, kteří neudělali přijímačky. Kontrola pouze zpochybnila systém odvolání. To je pro mě nejdůležitější výsledek kontroly NAÚ,“ tvrdí Jan Lata.

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Jan Lata je český lékař, který vystudoval brněnskou lékařskou fakultu. Po studijních pobytech v Holandsku, Francii a Spojených státech amerických byl v roce 2001 jmenován profesorem vnitřního lékařství. Působil jako přednosta Interní hepatogastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně, následně jako proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a prorektor na Ostravské univerzitě. V roce 2015 se stal jejím rektorem a svou funkci v čele univerzity obhájil i ve volbách roce 2018.

V některých médiích se ale uváděly jiné informace – že se chyby našly i u jiných fakult, že Ostravská univerzita nebude moci přijímat nové studenty a podobně.Kvůli problémům na Lékařské fakultě prováděl NAÚ podrobné kontroly přijímacích zkoušek na všech fakultách vaší univerzity. Jaké to vůbec je být pod takovým drobnohledem?
Byl jsem ujištěn děkany ihned po kauze Lékařské fakulty, že se nic podobného, tj. přijímání uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky, nikde jinde nedělo. Ostatně děkani všech ostatních fakult tyto praktiky Lékařské fakulty sami odsuzovali. A postavili se za mne, když jsem navrhoval odvolání Arnošta Martínka z funkce děkana LF. Takže jsem z výsledků kontroly NAÚ obavy neměl. A výsledky dopadly v tomto ohledu podle očekávání – na žádné jiné fakultě se skutečně uchazeči, kteří nesplnili přijímací zkoušky, nepřijímali.

Ano, více než výsledků kontroly NAÚ jsme se měli obávat dezinterpretací, které se v médiích objeví. Stačí si z jednapadesátistránkového vysoce odborného dokumentu vybrat jednu větu a tu špatně interpretovat. A výsledek je, že teď čelíme pomluvám, ačkoli naše přijímací řízení je teď transparentnější než na mnoha jiných vysokých školách.

V textu zprávy NAÚ ale stojí: „Závažné porušování předpisů při přijímacím řízení ke studiu uskutečňovaném na všech fakultách mělo vícečetný, dlouhodobý a systematický charakter.“ Zpochybňujete tedy výsledek kontroly NAÚ?
My nezpochybňujeme, co kontrola zjistila, ale zpochybňujeme, jakým způsobem to bylo interpretováno, když se vytrhla z kontextu jedna věta. Pokud se totiž seznámíte s jednotlivými problémy uvedenými ve zprávě, označit je za závažné mi adekvátní nepřipadá. Nikdy nebyli na žádné jiné fakultě přijati uchazeči, kteří by nesplnili přijímací zkoušky, jak tomu bylo v případě Lékařské fakulty. Ani závěry kontroly nenaznačují, že by docházelo k jakýmkoli jiným záměrným manipulacím s výsledky přijímaček. Šlo skutečně o problémy formálního charakteru či odlišný výklad pravidel.

Můžete tedy uvést příklady problémů, které NAÚ u ostatních fakult odhalil?
Zásadním je proces přijímání uchazečů na odvolání. Praxe je taková, že uvolní-li se na některém oboru kapacity, jsou následně přijímáni uchazeči, kteří podali odvolání proti nepřijetí ke studiu. A zdůrazňuji, že jsme na všech fakultách mimo LF na odvolání vždy přijímali pouze uchazeče, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, a to v pořadí, v jakém se umístili v přijímacím řízení. Bylo nám ale vytýkáno, že jsme takto přijímali pouze uchazeče, kteří podali odvolání. NAÚ nám vyčítá, že jsme tak nezachovali rovný přístup, ale my máme za to, že zachovali. Všichni totiž byli předem poučeni o možnosti podat odvolání a měli tak rovnou příležitost se o studium na univerzitě v odvolacím řízení ucházet. Jiným příkladem bylo například to, že jsme veřejně uvedli pouze maximální počet uchazečů přijímaných na určitý program nebo celkově na fakultu, ale už ne na jednotlivé obory, které do programu nebo na danou fakultu spadají. A podobně.

| Video: Youtube

Proč se takové nesrovnalosti vůbec vyskytují? Proč není systém nastaven tak, aby nevznikaly sporné momenty, možný odlišný výklad pravidel?
Vysoké školy jsou v tomto ohledu ve velmi složité situaci. Až do samotného zápisu do studia nevíte, kolik uchazečů z těch, které jste přijali, se vám opravdu zapíše. Zároveň se snažíte naplnit volné kapacity, aby nedocházelo k plýtvání veřejnými prostředky, snažíte se přijmout uchazeče, kteří mají opravdu zájem o studium u vás a do toho se musíte řídit přísnými pravidly správního řádu, který vám vůbec nepomáhá v tom, jak přijmout uchazeče, kterému jste již oznámili, že není přijat z kapacitních důvodů a zároveň vám nedal najevo formou odvolání, že chce stále být přijat. Je to ekvilibristika mezi zákony, požadavky ministerstva, požadavky uchazečů, představami NAÚ a reálným životem. A to NAÚ nevzal v úvahu.

Byla tedy podle vás kontrola NAÚ zbytečně přísná?
Nerad bych to nazýval takto zabarvenými slovy. Ostravská univerzita má 30 dnů na to, aby se ke kontrolní zprávě vyjádřila. A my některá konstatování v této zprávě budeme rozporovat z důvodů, které jsem již popsal. Dalším zásadním faktem je, že NAÚ kontroloval přijímací řízení v letech 2015–2019 a spousta těchto formálních nesrovnalostí už byla napravena, v roce 2019 nebyly odhaleny téměř žádné nedostatky. Jednoznačně z toho vyplývá, že kontrolní mechanismy na univerzitě fungují a fakulty postupně všechny nedostatky eliminují (ačkoli v mnoha případech fakulty nesouhlasí s interpretací NAÚ, že se jedná o nedostatky nebo pochybení). Nesnaží se vytvářet pokřivené prostředí, jak vyznívalo ze zmiňovaného článku.

NAÚ bude na základě kontrolní zprávy rozhodovat o tom, zda Ostravské univerzitě ponechá institucionální akreditaci. Pokud bude univerzitě odňata, co to bude znamenat?
To je další velká lež, která se v médiích objevila: Pokud ztratíme institucionální akreditaci, nebudeme moci přijímat žádné studenty. To není pravda. Pokud by takový scénář nastal, znamenalo by to, že bychom ztratili možnost akreditovat si obory sami a pružně tak reagovat například na trh práce. Naše obory by ale byly nadále realizovány a noví studenti by byli přijímání na základě tzv. programové akreditace, jako na spoustě jiných vysokých škol, které institucionální akreditaci nezískaly. Ale já věřím, že tento scénář nenastane. Není důvod.

Říkáte, že není důvod. Ale staly se chyby. Jaké by podle vás měly být další kroky?
Ty nejdůležitější kroky jsme již dávno udělali. Závažné problémy na Lékařské fakultě jsme ihned po zjištění odstranili. Problémy formálního charakteru na ostatních fakultách podle zprávy také mizí. Věřím, že NAÚ nebude mít důvod univerzitu penalizovat za chyby v minulosti, když dlouhodobě univerzita prokazuje snahu je napravit. Navíc NAÚ nedávno rozhodl ohledně kontroly přijímacího řízení na obor Všeobecné lékařství, kde celý problém začal a byl daleko závažnější, a konstatoval, že univerzita přijala veškerá potřebná nápravná opatření, a tudíž není nutné stávající akreditaci omezovat.