Za tímto rozhodnutím stojí prokázané zjištění, že za vedení děkana Arnošta Martínka byli do studijního programu všeobecné lékařství přijímáni i uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení.

„Jedná se o tak závažnou skutečnost, ohrožující dobrou pověst a další úspěšné fungování samotné lékařské fakulty i celé naší univerzity, že je nutné z této situace vyvodit personální odpovědnost. Proto jsem se rozhodl, že navrhnu Akademickému senátu univerzity odvolání docenta Martínka z funkce děkana, a to i přesto, že návrh na jeho odvolání v září Akademický senát Lékařské fakulty nepodpořil. Toto rozhodnutí pro mě nebylo jednoduché, docent Martínek stál u zrodu lékařské fakulty, která ovšem usiluje o udělení akreditace pro studijní program všeobecné lékařství a je potřeba udělat vše pro to, aby bylo akreditační řízení pro fakultu úspěšné,“ opakuje Jan Lata.

Názor rektora, že není možné, aby funkci děkana nadále vykonával někdo, kdo ohrozil důvěryhodnost, prestiž a zejména zákonnost fungování své fakulty, podporuje Rada pro vnitřní hodnocení, děkani ostatních fakult Ostravské univerzity, většina členů Vědecké rady univerzity a Studentská komora Akademického senátu univerzity.

„Za přijímací řízení a rozhodování o přijetí je dle vysokoškolského zákona jednoznačně zodpovědné vedení fakulty, tedy děkan. Rektor nemůže postupovat jinak,“ říká profesor Aleš Zářický, prorektor Ostravské univerzity pro studium.

Během posledního půlroku vedení Ostravské univerzity zavedlo taková opatření, aby k nestandardním praktikám u přijímacího řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity již nemohlo docházet a celý proces přijímacího řízení byl nejen na této fakultě pod větším veřejným dohledem.