Ze strojního inženýra strážným anebo z odborného učitele pracovníkem v sociálních službách. I takovými nevšedními změnami procházejí Ostravané díky rekvalifikačním kurzům, které zprostředkovává Úřad práce v Ostravě. Zájem o ně během posledního půlroku stoupl. V minulém roce se rekvalifikovalo celkem 1819 lidí. Ke konci letošního července to bylo už 1400.

Podle vedoucího referátu, zprostředkování a poradenství Úřadu práce v Ostravě Libora Buganského jsou nejčastěji volenými počítačové a svářečské kurzy.

„Řada lidí využívá z nabídky také kurz na pracovníka v sociálních službách anebo si díky němu udělá řidičská oprávnění na nákladní automobily. Letos realizoval úřad práce pro ostravské uchazeče celkem sedmatřicet různých typů rekvalifikací," uvedl Buganský.

Mezi lidmi, kteří v Ostravě přeškolení vyhledali, je i třicetiletý Karel Novák z Moravské Ostravy. „Když jsem si hledal práci, mezi nabídkami jsem často nacházel pozici grafika. Protože jsem měl k tomuto povolání blízko a byl jsem hlášený na úřadu práce, který grafický kurz zrovna organizoval, rozhodl jsem se, že se na něj zeptám. Odpověď úřednice mi ale přišla diskriminační," řekl Deníku muž.

Podmínky

Vzhledem k tomu, že v tu dobu neměl maturitní vzdělání, podmínky rekvalifikačního kurzu na grafika nesplnil.

„Nerozumím tomu, proč úřad brání lidem, kteří se chtějí vzdělávat, v tom, aby něčeho dosáhli. Dokonce mi bylo řečeno, že přece každý dělník nemůže být grafikem," uvedl rozhořčeně Novák.

Podle Libora Buganského z úřadu práce je tomu opravdu tak. „Zájemce o rekvalifikaci musí být evidovaný u úřadu práce a musí splňovat vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz. Kromě určitého stupně vzdělání to dále mohou být podle druhu kurzu předpoklady zdravotní způsobilosti, psychické způsobilosti, někdy i dosažení určité věkové hranice, trestní bezúhonnost a podobně," vysvětlil podmínky úředník s tím, že rekvalifikace navíc musí přispět k uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce.

Karel Novák proto zažádal o kurz základů podnikání. Pro ten již podmínky splňoval. „Byl to intenzivní měsíční kurz, do kterého jsem chodil denně. Dostali jsme řadu učebnic a také sborníky daňových zákonů. Na závěr jsme museli projít ústní zkouškou. Nebylo to těžké. Vzhledem k tomu, že jsem se podnikání začal opravdu věnovat, jsem za tento kurz nakonec rád," dodal podnikatel.

Jak je to s podporou?

U rekvalifikace realizované úřadem práce náleží po dobu kurzu podpora. Výše podpory při rekvalifikaci činí šedesát procent průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého člověk dosáhl ve svém posledním zaměstnání.

Úspěšnost rekvalifikací se podle statistik ostravského úřadu práce pohybuje okolo šedesáti procent. „To znamená, že do dvanácti měsíců po ukončení rekvalifikace si najde zaměstnání šest z deseti účastníků," informoval Buganský s tím, že mezi méně obvyklé může letos zařadit kurzy pro dřevorubce, členy první pomoci či floristy. „V minulých letech jsme realizovali například kurzy na strojvedoucího, instruktora lyžování či prodavače v zoo prodejnách," vyjmenoval na závěr odborník.