Pro Vítkovice je nyní Renarkon jedno z hlavních témat. Svědčí o tom zmínky na titulních stranách tamního zpravodaje v lednu i únoru, které upozorňují na sepsanou petici. Pod výzvu přesunout Renarkon z nároží ulic Zengrovy a Tavičské do jiné lokality se podepsalo už několik set lidí.

Panelový dům na ulici Provaznická den po explozi, 25. února 2021 v Ostravě.
OBRAZEM: Den po výbuchu v Ostravě. Kluk zachráněn, hledá se ale Čikita!

„Vyhlásil jsem petici svým jménem, protože městský obvod to udělat nemůže. Stalo se tak jak z vlastního přesvědčení, tak i na podnět občanů. Renarkon rozhodně nehaním, odvádí záslužnou činnost, a kdyby zde nefungoval, byl by tento problém ještě horší a použité jehly, které nyní Renarkon ve Vítkovicích mění za čisté, by se na veřejném prostranství vyskytovaly ve větším rozsahu. Musím podoktnout, že tato služba Renarkonu ve Vítkovicích je jedinou takovou službou v Ostravě a mám za to, že to na třetí největší město u nás není dostačující, což jsem již projednal s ostravskou protidrogovou koordinátorkou, která mi dala za pravdu a přislíbila, že se tím bude zabývat. Je to záslužná činnost, nicméně současné umístění není vhodné,“ vysvětluje svůj postoj starosta Vítkovic Richard Čermák, podle něhož se v už tak vyloučené lokalitě množí výskyt negativních jevů.

Problém by přetrval?

Ředitel společnosti Renarkon Martin Chovanec, který se v oboru pohybuje přes dvacet let, je naopak přesvědčen, že tamní kontaktní centrum a zázemí pro terénní program na problémy v dané lokalitě nemají vliv.

„I kdybychom se přesunuli, problém nezmizí. Trestnou činnost či jiné negativní jevy nepáchají naši klienti, ale jsou tam hluboce zakořeněny a způsobeny skladbou tamního obyvatelstva. Je tam navíc několik dalších nízkoprahových sociálních služeb,“ říká Chovanec.

Vítkovicím se nelíbí také počet nalezených použitých injekčních stříkaček. V loňském roce jich tam strážníci nalezli 276, což je více než v rozlehlejší Porubě či Slezské Ostravě, zároveň však méně než na Jihu, v Moravské Ostravě a Přívozu či Mariánských Horách a Hulvákách. Starosta na základě dat poukazuje také na to, že v posledním kvartálu loňského roku čísla rapidně vzrostla. Zatímco v prvních třech kvartálech roku to bylo vždy mezi 30 až 50 jehlami, v závěru roku jich bylo přes 150 (detailnější statistiky na konci článku).

Kontaktní centrum společnosti Renarkon na nároží ulic Zengerovy a Tavičské.Kontaktní centrum společnosti Renarkon na nároží ulic Zengerovy a Tavičské.Zdroj: Deník / Petr Jiříček

Strážníci: starousedlíci mohou pociťovat ohrožení

Jak Deník zjistil, z velké části se však jednalo o stříkačky shromažďované Policií ČR za delší období.

„Z avizovaných 153 kusů jich bylo 125 strážníky zajištěno v rámci jednoho výjezdu dne 27. listopadu 2020. Stříkačky byly námi převzaty od Policie ČR přímo na služebně v Ostravě – Vítkovicích,“ vysvětlil mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů s tím, že v širším okolí Renarkonu pak strážníci v loňském roce nalezli celkem 60 jehel.

Daná lokalita však podle něj nevykazuje výrazný nárůst protiprávního jednání v oblasti přestupků. „Situace se jeví jako stabilizovaná. V dané lokalitě evidujeme zvýšený pohyb osob a z poznatků okrskáře vyplývá, že samotná přítomnost a zvýšený pohyb těchto osob v okolí zařízení Renarkon působí na místní starousedlíky, často v důchodovém věku, nepříjemně a mohou tak pociťovat určitou míru ohrožení z jejich strany,“ připouští Machů.

Starosta Richard Čermák by rád dosáhl přemístění Renarkonu na jiné, podle něj vhodnější místo v Ostravě. Na stávajícím místě přitom Renarkon sídli relativně krátce, před pěti lety se tam přesunul z nedaleké Halasovy ulice. „V této lokalitě, kde se negativní jevy kumulují, to nemůže dělat dobrotu,“ je přesvědčen Čermák, jenž si nic nedělá ze slov ostravského primátora Tomáše Macury, který jej kvůli tomuto postoji označil za populistu. „Je nezvyklé, aby se starosta postavil proti sociální službě v obvodu. Všichni víme, že Renarkon dělá záslužnou činnost, která tam je potřeba. Je to čirý populismus,“ řekl doslovně primátor.

Velkokapacitní očkovací centrum na výstavišti Černá louka v Ostravě, 29. ledna 2021.
Registrace na očkování začala. Na zájemce z MS kraje čeká centrum na Černé louce

60 jehel v okolí, 276 tisíc v Ostravě

Obě strany, tedy Vítkovice i Renarkon, však pomalu nacházejí společnou řeč a situaci od nynějška hodlají řešit s rozvahou a v klidu.

„Vyjasňujeme si, co v dané situaci jedna i druhá strana můžeme udělat. Městský obvod zmínil možnost, že by pro nás jiný prostor na svém území mohl najít. Rozhodně to ale nelze ze dne na den, není to tak snadné, a proto kdyby k tomu došlo, jednalo by se o delší časový horizont,“ říká Martin Chovanec a pro představu dodává, že terénní pracovníci Renarkonu vymění lidem v celé Ostravě ročně na 276 tisíc jehel. „Naším cílem je také učit klienty tomu, že prostředky na výměnu jehel dávají daňoví poplatníci. Vedeme je proto k tomu, aby jehlu po aplikaci nevyhazovali na ulici, ale sbírali je do krabičky a odevzdávali naším terénním pracovníkům. Vyvažujeme to – chcete čisté jehly? Přineste špinavé.“

Muž, který zákeřně a zcela bezdůvodně napadl v tramvaji důchodce, vyvázl s podmíněným trestem
Z dopravy v Ostravě. Mladík surově zbil seniora v tramvaji. Prý špatně seděl

K TÉMATU

Počty nalezených stříkaček v roce 2020 v Ostravě

Moravská Ostrava a Přívoz 1359
Ostrava-Jih 921
Mariánské Hory a Hulváky 610
Vítkovice 276
Poruba 204
Slezská Ostrava 163
Nová Ves 64
Svinov 42
Třebovice 16
Pustkovec 14
v dalších 13 městských částech 0 – 5 stříkaček
Ostrava celkem: 3696
Zdroj: Úmob Vítkovice

Nalezené stříkačky ve Vítkovicích v roce 2020
1. čtvrtletí: 42
2. čtvrtletí: 33
3. čtvrtletí: 48
4. čtvrtletí: 153
Celkem: 276

Počet nalezených jehel v okolí Renarkonu
Erbenova ulice – 3
Ocelářská – 1
Rudná – 11
Sirotčí – 17
Zengrova – 28
Celkem: 60
Zdroj: Městská policie Ostrava