„Prostě se mě chtěli zbavit, jelikož jsem poukazovala na příliš mnoho nepříjemných věcí. Mou funkci zrušit jen tak nešlo, takže přeorganizovali celý odbor, ořezali ho do takové míry, že nemůže být funkční. Já půldruhého roku před důchodem dostala výpověď pro nadbytečnost,“ popisuje Jarmila Capová.

Ta přitom na post vedoucí oddělení kontroly a interního auditu na Jihu přešla před pěti lety z „vyšší úrovně“; z magistrátu Ostravy. „Považovala jsem to za obrovskou výzvu i příležitost napravit zde špatnou situaci,“ líčí a tvrdí, že v nejlidnatějším městském obvodě důsledně vedla systém vnitřní kontroly.

Capová poukazuje především na hospodaření Technických služeb Ostrava-Jih (TSOJ, dřívější Majetkové správy), jež podle ní nebylo a stále není v pořádku.

„Zjištění, že parazituje na úřadě i veřejných prostředcích, bylo příčinou reorganizace a propuštění nejen mého, ale i některých mých kolegyň,“ poznamenává.

Vedení obvodu změny schválené radou v lednu a platné od dubna potvrzuje. „Oddělení kontroly a interního auditu je zrušené. Vzniká oddělení kontroly zařazené do odboru financí a rozpočtu. Cílem je jednak optimalizace činností v rámci úřadu a jednak snížení počtu pracovníků,“ říká jeho mluvčí Gabriela Gödelová.

Kontroloři z Jihu budou stále zjednodušeně řečeno prověřovat externí subjekty, zejména příspěvkové organizace (mezi něž patří i TSOJ). Začlenění pod finance má znamenat zefektivnění dohledu nad prostředky proudícími z rozpočtu. Místo deseti lidí to ale zajistí jen pět kontrolorek a dvě auditorky (spadající pod starostu). Byť je v obvodu příspěvkových organizací téměř třicet…

„Veškeré náležitosti vyplývající z právních předpisů zůstávají plně zachovány,“ uvádí Gödelová. Reorganizační změna, jak podotýká, není nijak nestandardním krokem. „Zařazení kontrolního útvaru na odbor mající na starost rozpočet města, obce, obvodu či městské části je poměrně běžné,“ vysvětluje mluvčí úřadu.

Radní schvalují bod „Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců“ týkající se kontrolorů a auditorů osmi hlasy z devíti (jeden se zdržel). „Já pozadí neznám, nevím, proč se tak rozhodli. Ale očekávám, že radní ví, čeho chtějí dosáhnout, a v čem spatřují zlepšení,“ míní opoziční zastupitel Leo Luzar.

Nedostatky se objevují… Nákupy dálničních známek, cesty služebními auty na Brněnsko či Zlínsko (v organizaci působící jen v Ostravě-Jihu), nadstandardní odměňování administrativy (nikoliv lidí, co čistí ulice)… I na toto poukazuje propuštěná vedoucí kontrolorů a auditorů z Jihu v souvislosti s TSOJ. Z úřadu pak vzkazují, že „určitá zjištění se u příspěvkové organizace objevují téměř vždy“ a platí to i pro zdejší technické služby. „Nedostatky má hlídat a jejich odstraňování sledovat právě veřejnoprávní kontrola. A to se v případě TSOJ průběžně děje. Každopádně, má-li kdokoli podezření či důkazy, že došlo či dochází, v tomto případě v rámci hospodaření TSOJ, k protiprávnímu jednání, měl by podat podnět k prošetření příslušným orgánům,“ poznamenává mluvčí radnice.