„Když tak čtu v novinách, jak jsou všude na úřadech fronty na nové řidičáky, raději jsem si vše vyřídil. Čekal jsem sice více než dvě hodiny, ale mám jistotu, že nebudu muset začátkem roku dělat autoškolu a znovu skládat zkoušku,“ říká Jaroslav Trčka z Ostravy-Poruby, který je jedním s několika desítek tisíc motoristů žádajících o výměnu starých řidičáků.

V Ostravě v březnu o výměnu řidičského průkazu zažádaly dva tisíce řidičů, o měsíc dříve to bylo 1300, v lednu pak 1700. Podle evidence řidičů odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy bude nutno do konce letošního roku vyměnit ještě téměř padesát tisíc řidičských průkazů. Z těchto čísel vyplývá, že průměrně se bude muset měsíčně vyřídit až pět tisíc žádostí, což půjde velice obtížně.

„Zatím děláme, co můžeme. Odpříštího týdne přicházíme s předem vyplněnými žádostmi, které ušetří čas při samotném vyřizování. Od června pak chystáme prodloužit pracovní dobu, aby se vše včas stihlo,“ uvedl Dalibor Mozdřeň, vedoucí odboru dopravně správních činností na ostravském magistrátu. „Pokud budou řidičské průkazy vystavovány žadatelům rovnoměrně v průběhu celého roku 2007, půjde o výměnu asi čtyř tisíc řidičských průkazů měsíčně, tedy kolem dvou set denně,“ sdělil Mozdřeň.

Ze strany Magistrátu města Ostravy byla přijata k zajištění bezproblémové výměny řidičských průkazů řada opatření. „Došlo hlavně ke zvýšení počtu pracovníků u přepážek a v souvisejících agendách. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze vyloučit nárazově vyšší počty žadatelů, které není možné obsloužit bez čekání, jsou rozšířeny čekárny a vybudován elektronický vyvolávací systém pro občany,“ dodal Mozdřeň.

Tři kroky k novému řidičáku
1) Zjistěte si, kdy vám úřady řidičský průkaz vydaly. Výměna se týká dokladů, které byly vyrobené a vydané před 31. prosincem 1993.
2) Zajděte si na radnici, u které jste jako řidič evidován, a vyplňte žádost na vydání nového řidičského průkazu. Společně s žádostí musíte odevzdat
fotografii o rozměru 35 x 45 mm.
3) Zpracování žádosti trvá 15 až 20 dní. Poté vám příslušná radnice vydá nový doklad a vy musíte odevzdat ten starý. Za výměnu se nic neplatí.

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy má sídlo v budově bývalé Union banky na ulici 30. dubna v Moravské Ostravě. K vyřízení výměny řidičského průkazu je podle úředníků nejlépe se dostavit nejpozději jednu hodinu před koncem úřední doby, pak již nelze zaručit obsloužení v daném dni. Podrobnější informace získají zájemci na telefonních číslech 599 444 681.