„Používání mlhových světel vyvolává oprávněně řadu otázek. Jestliže v některých zemích, jako například v Anglii, je jasně definováno, při jak snížené viditelnosti lze používat mlhovky, u nás to předpisy jasně neříkají. Už v tom se skrývá první komplikace,“ uvedl Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK).

PLETOU SI TO

S nejistými motoristy se často setkáváme i v našem kraji. „Nejčastějšími chybami řidičů jsou situace, kdy nepoužívají mlhová světla v případech, kdy je užít musí, a naopak používají mlhová světla tehdy, kdy je užít nesmí,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.

Používání mlhovek definuje zákon o silničním provozu. „Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy,“ vysvětlila Pokorná.

POKUTA

Praxe ukazuje, že část motoristů zadní mlhové světlo nezapne ani při husté mlze či dešti, kdy není téměř nic vidět. Další naopak mlhovku zapomenou vypnout, a za běžné viditelnosti tak oslňují auta jedoucí za nimi. Oběma skupinám hrozí pokuta.

„Při nesprávném použití, popřípadě nepoužití uvedených světel je možné uložit pokutu na místě do 2000 korun, ve správním řízení v rozmezí 1500 až 2500 korun,“ doplnila Pokorná.

Podle expertů z ÚAMK by řidiči při použití mlhovek měli vyhodnotit aktuální situaci. „Je třeba velmi rozvážně a úměrně dané situaci zapínat mlhová světla. Pamatovat je třeba na dvě věci zda vidíme my dobře a druhá, zda vidí dobře nás ti druzí. A těm můžeme doslova „vypalovat“ oči nevhodným používáním především koncových mlhových světel. Obecně se má za to, že pokud vidíme na vzdálenost, jakou rychlostí jedeme, není třeba zapínat mlhovky,“ doplnil Sirota.

DENNÍ SVĚTLA

Nebezpečí však představují nejen řidiči nevhodně používající mlhovky. Ještě rizikovější skupinou jsou motoristé, kteří mají zapnutá pouze denní světla, a na rozsvícení potkávacích při nepříznivých podmínkách zapomínají. Taková auta vzadu nesvítí a při špatné viditelnosti jsou téměř neviditelná. A to neplatí jen pro mlhu či hustý déšť, ale i soumrak, svítání nebo jízdu v tunelu.