V Nádražní ulici mezi Elektrou a Českobratrskou ulicí vznikne celkem sedm výkopových stanovišť, z nichž budou odebráno sedm kusů možných rizikových tvarovek z vadné šarže (rizikovost materiálu použitého přímo v Nádražní nikdo nepotvrdil, pozn. red.) a vyměněny za nové.

Práce proběhnou ve čtyřech etapách, přičemž každá potrvá maximálně pět dní, hotovo musí být v termínu od 1. do 16. srpna. „Výkopové práce budou prováděny s nejvyšší opatrností, v řadě případů ručně a o víkendech,“ říká Andrej Prno, ředitel strategie a správy distribuční soustavy společnosti GasNet, která je provozovatelem plynové soustavy a členem skupiny Innogy.

„V případě oprav v Nádražní ulici v Ostravě jsme byli výrobcem tvarovek upozorněni na jejich potenciální rizikovost až po ukončení původní rekonstrukce,“ připomíná Prno. „Na vzniklých problémech neneseme žádnou vinu, jsme ale povinni rizikovou situaci řešit. Výrobce tvarovek musí uhradit veškeré náklady.“

Jednotlivá stanoviště budou velké asi dva krát tři metry. Finální úprava vozovky pak bude provedena ve třech etapách mezi 16. a 31. srpnem, přičemž každá etapa potrvá nanejvýš tři dny. Samotné práce v Nádražní ulici, jejíž rekonstrukce v letech 2015 a 2016 vyšla na 170 milionů korun, bude realizovat společnost SMP-Služby. Podle dřívějších informací nebude nutná výluka tramvajové dopravy.